42569

Alapjában véve nem kéne, hogy szenzációszámba menjen, hogy egy iskola népszerűsíti az olvasást, de mégis a mai kor egyre nagyobb kihívások elé állítja a tanárokat ilyen téren.
A multimédiával átszőtt világban ugyanis egyre kevesebb népszerűségnek örvend az olvasás a fiatalok körében. Ezért határozták el az Ipoly-menti iskolában, hogy felveszik a kesztyűt és síkra szállnak az egyre súlyosbodó tömegjelenség ellen.
Ennek egyik konkrét példája, hogy az intézmény egy rendhagyó könyvtár napot hirdetett meg diákjai számára. Erre a napra az osztályoknak egy-egy könyvből kellett felkészülniük, aminek alapossága teszttel és kvíz-vetélkedővel lett ellenőrizve. A pedagógusok törekedtek, hogy ne a klasszikus irodalom legyen terítéken itt is, ezért inkább két populáris, könnyedebb ifjúságirodalmi műre került a választás. Nevezetesen Gyurkovits Tibor Üveggolyó c. novelláskötete és Sue Townsend remek ifjúsági naplóregénye, A 13 és ¾ éves Adrien Mole titkos naplója.
Előadást/foglalkozást tartott a tanulók számára három neves olvasószakember is. Ők kisebb csoportokra osztva igyekezték meggyőzni a hallgatóságot az olvasás szépségeiről, előnyeiről, fontosságáról. N. Tóth Anikó, meseíró, egyetemi tanár; Babindák István, író; illetve Gazdag József, író, sportújságíró vállalkoztak erre a nemes feladatra. Mindannyian életközeli helyzetből próbálták átadni, milyen csodát is rejthet egy könyv világa, és mily hihetetlen erő lakozik az általuk közvetített kultúrában. Mindannyiuk nagy örömére a diákok nagy érdeklődéssel követték az elmondottakat, és remélhetőleg nagyban hatott is rájuk az inspiráció.
A közösségi médiák térnyerése miatt a könyv immár nem kebelbarátja a kornak, ám a tudásnak mégis mindenkori és mindenható médiuma marad. Amiből szerzett tudás-tőke, a fiatalok jövőjének zálogát jelenthetik, és egész életpályájukat megalapozhatja. Az ipolyszakállosi és általánosan az egész magyar iskolarendszer ezen eszme mellet tör lándzsát, hogy növendékei az egyetemes kultúra szellemében, értelmiségiként álljanak helyt a majdan rájuk váró nagybetűs életben.
Csonka Ákos, Felvidék.ma
42569 1