42487

Besztercebánya megyében az MKP-na a Rimaszombati járásban négy, a Losonci járásban három, a Nagyrőcei és Nagykürtösi járásokban pedig egy-egy képviselő-jelöltje van.

Rimaszombati járás:
A Rimaszombati járás Magyar Közösség Pártja képviselőjelöltjeit bemutató összejövetelt gazdag kultúrműsorral november 4-én tartották a rimaszombati Városi Művelődési Központ színháztermében. Közreműködött Demeter Katalin, Czeglédy Botond és Levente, a Kis Gömör – és az Új Gömör Néptánccsoportok, koncertet adott a Musketeers zenekar. Képgalériánk ITT>>>. Bemutatkozott a négy képviselőjelölt, köztük a Via Nova ICS jelöltje Juhász Péter személyében, mindannyian rimaszombatiak. Továbbá színpadra szólították Simko Józsefet, Rimaszombat polgármesterét, aki szintén a megyei képviselő-jelöltek listáján szerepel, függetlenként.
Auxt Ferenc – vállalkozó, eredetileg pedagógus. Erős lokálpatrióta, jelenleg is a városi képviselőtestület tagja. Szívügyének tekinti Rimaszombat és a régió felemelkedését.
Bán Zoltán – villamosmérnök. 1989. novembere sodorta a közélet küzdőterére, azóta teszi a dolgát a magyarság érdekképviseletében. Mindig úgy tartotta, hogy a régió felemelkedését csakis az igazi önkormányzatiság hozhatja meg.
Juhász Péter – a rimaszombati járási kórház sebészeti osztályának főorvosa. Elsődleges célkitűzésének tartja a járási kórház B pavilonjának a befejezését és az egészségügyi ellátás színvonalának emelését.
Rigó László – pedagógus, Rimaszombat város alpolgármestere. Szívén viseli az itteni magyarság helyzetét és a régió felemelkedését, ez ügyben, mint alpolgármester több érdemleges kezdeményezést tett.
42487 1„A jövőt illetően sok jó és reális célunk van. Az MKP megyei jelöltjei elsősorban a határon átnyúló kapcsolatokban látnak lehetőséget a kitöréshez, fejlődéshez, leginkább így tudunk EU-s forrásokból meríteni. Az előkészületek jó úton haladnak: járásunk déli részében 100 km útszakasz teljes felújításáról folynak tárgyalások. A szlovák és a magyar kormány egyetért abban, hogy bővítsük a közös határátkelők számát – nálunk is folynak a közösségi fórumok a megfelelő átkelőhelyek létrehozásáról.
Nagyon pozitív a visszhangja a Rimaszombat – Poltár közötti kerékpárút kiépítésének a régi, már megszűnt vasút helyén. Az ötlet az MKP nevéhez fűződik, s ez is határon átnyúló közös projekt. Az építkezési engedélyek már megvannak.
A vasúti személyforgalom felújítása Magyarország és Szlovákia között ugyan nem a megye hatásköre, de a mi megyei képviselőink és az érintett magyar megyék pozitív hozzáállása segíti az ügy előbbre vitelét. Mindent megteszünk hát azért, hogy a Salgótarján-Fülek-Feled-Rimaszécs-Lénártfalva-Kazicbarcika-Miskolc útszakaszon mihamarabb újrainduljon a személyforgalom.
Reméljük, hogy a szlovák-magyar határ menti együttműködés sikeres lesz, akkor ugyanis – a fejlett infrastruktúrára építve – könnyebben valósíthatjuk meg munkahelyteremtő ötleteinket és céljainkat. Ehhez kell a választók támogatása, az erős képviselet – nyilatkozta Auxt Ferenc képviselő-jelölt, járási elnök.

Losonci járás:
A Losonci járásban az MKP közösen kampányol, s szólítja meg választópolgárokat a Most-Híd párt képviselővel. Az MKP-tól György Péter, Ragyolc polgármestere, Csúsz Péter, a losonci Kármán József Alapiskola igazgatója és Szvorák Zsuzsa, a Füleki Gimnázium tanára képviselő-jelöltek vesznek részt a választásokon, mindhárman a 2009-2013-as időszakban is jelen voltak a megyei önkormányzásban. Több helyen, így pl. Sávolyban, Rappon, Ragyolcon, Füleken tartottak kampányrendezvényt.
42487 2A képviselőjelöltek az útfelújítások jegyében fogalmazták meg választási programjukat. „További 40 kilométer hosszú út teljes rekonstrukciója a cél! Természetesen másod- és harmadrendű, tehát megyei utakról van szó. Elsősorban is a Füleken idén rekonstruált városközponti megyei fennhatóságú út folytatása Síd – Csoma – Sőreg irányába (egészen Feledig). Füleket kiemelten kezeljük olyan értelemben is, hogy a komplex felújítás a cél, vagyis a Fülek – Bozita és a Fülek – Fülekpüspöki irány újjáépítése is sorra kerül. Már idén jeleztük, hogy a nagydaróci felújítást is folytatni fogjuk Perse felé, mint a Rappra vezető útét is Terbeléd és a 71-es út irányába, majd ennek folytatásaként Galsa és Ipolynyitra felé. Természetesen gondolunk a bekötőutakra is, mint a bénai, a sőregi vagy a Ragyolcról Csákányházára vezető út” – nyilatkozta Csúsz Péter képviselő-jelölt, járási elnök.
„Erkölcsi feladatunk Losonc járás érdekképviseletét felvállalnunk, és ismét megmérettetni magunkat” – nyilatkozta Szvorák Zsuzsa. A kultúrát illetően megjegyezte, fontos lenne a Nógrádi Könyvtár épületét is felújítani. „Szeretnénk megtartani a 2012/19-es általános érvényű rendeleten keresztül a lehetőséget civil szervezeteink, kultúrcsoportjaink, falvaink kispályázatainak érdekében, hiszen négy képviselőtársammal együtt 348 000 eurót osztottunk szét tevékenységükre. Ha ezt a megyei önkormányzat megszüntetné, veszélybe kerülne a közösségek támogatási rendszere. Elképzelésünk, megvalósítani valónk tehát van bőven, és ezt erős képviselettel, valamint Vladimír Maňka elnök úrral meg is tudjuk valósítani” – mondta.
Bár programunk főleg az utakról szól, nem feledkeztünk meg iskoláinkról sem. Ezt mutatja az is, hogy a költségvetésből a járásba jutott pénzösszeg 24 százaléka, vagyis 2,5 millió euró jutott iskoláink felújítására, illetve állagának javítására. Európai pályázat segítségével felújítottuk az Oszkár Winkler Építészeti Szakközépiskolát és a Kereskedelmi Szakközépiskolát. Most fejeződik be az Építészeti Szaktanintézet hőszigetelése és a Füleki Gimnázium javítása is. Itt már korábban felújítottuk a tetőteret, majd a következő ciklusban a homlokzatot. Most a fűtés teljes rekonstrukciója folyik, amelyet terveink szerint az elektromos vezetékek teljes cseréje, majd a tantermek belső rekonstrukciója követne. Szeretnénk felújítani a Nógrádi Könyvtár épületét is, hiszen Losoncon ez a város központjának egyik legszebb, de egyben a legelhanyagoltabb épülete.

Nagykürtösi járás:
Csak együtt lehetnek sikeresek – vallják a Nagykürtösi járásban is, ahol a Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd párt kerületi és járási vezetőinek egyezsége alapján a nagykürtösi választási körzetben a 3 lehetséges jelöltre az MKP és a Most-Híd is 1-1 jelöltet állít.
42487 3Jámbor László, az MKP és Baki Attila, a Most-Híd megyei képviselőjelöltje a kampányrendezvényeken és a médiában együtt és közös választási programmal, közös plakátokon és szórólapokon mutatkozik be. A közös választási program prioritásait a következőkben határozták meg: 1. A járás másod- és harmadrendű útjai folyamatos karbantartásának fokozott biztosítása. 2. A községek műszaki infrastruktúrájának (vízvezeték- és csatornahálózat, víztisztítók, hulladékgyűjtő-udvarok, szemétégetők) további fejlesztése, kiépítése. 3. A határon átnyúló beruházások előkészítése és szorgalmazása, ez által új munkahelyek létrehozása. 4. A határon átívelő együttműködés lehetőségeinek kihasználása a mezőgazdaságban és a vidékfejlesztésben (gazdák, szőlészek, borászok, az élelmiszeriparban tevékenykedők, a vidékfejlesztéssel foglalkozók és a vidéki turizmusban vállalkozók támogatása nemzeti programokból és európai uniós alapokból). 5. A nyugdíjasotthonba kényszerülő vagy oda vágyó idős emberek elhelyezésének megoldása, a szociális szolgáltatások fejlesztése.
A kampányzáró rendezvényüket Jámbor László lakhelyén Apátújfalun tartották november 3-án, amikor is Aradszky László szórakoztatta a választópolgárokat.

Nagyrőcei járás:
A Magyar Közösség Pártja Szögedi Annát, Tornalja polgármesterét indítja a Nagyrőcei járásban. A régió gazdasági fejlődése közös ügy mondja Szögedi Anna.
42487 4Célkitűzéseiben öt fontos pontot jelölt meg: megtölteni diákokkal és megtartani a Tornaljai Gimnáziumot; biztosítani a mindenkinek kijáró méltó öregkort idős, ráutalt polgároknak a Tornaljai Idősek Otthonában; a pályakezdő fiatalok érdekében megtartani és továbbfejleszteni Tornalján a szakmunkásképzést; a régió elhanyagolt közutjainak felújítása és folyamatos karbantartása a biztonságos közlekedés érdekében; megtartani az egészségügyi intézményeket, folytatni a kórházak felújítását, korszerűsítését.
A Besztercebányai MKP megyei képviselő jelölteknek tehát céljaik, elképzeléseik vannak bőven. „Már csak erős képviselet kell, s akkor Maňka elnök úrral együtt nem látjuk akadályát terveink megvalósításának. Vagyis: a választókon a sor, nekik kell bizonyítaniuk, értik, hogy közös ügyről van szó” – vallják egyhangúan.

Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”42476,42460,42398,42371,42280″}