41651

A Komenský Egyetem orvosi jelentését a Malina Hedvig-ügyben november elején végleg a szemétkosárba hajította a Főügyészség. Ám a szekértői jelentések nincsenek ingyen, ez például több mint 6000 euróba került – olvasható Peter Kováč orvos-jogász blogjában a Sme honlapján. Az ügyész, akinek az asztalán az ügy landolt, keményen és egyértelműen fogalmazott: „A jelentés teljes elemzése után megállapítom, hogy hiányzik a jelentés kidolgozása során alkalmazott eljárásnak az elfogadott következtetéshez viszonyított megfelelő leírása. Mivel ezt a hiányosságot nem sikerült kiküszöbölni sem a jelentés kiegészítésével, sem a jelentést kidolgozó többszöri kihallgatásával, újabb szakértőt kellett bevonni az ügybe”.
Lefordítva ez azt jelenti:
1. Senki sem sejti, hogyan született az a következtetés, hogy „Hedvig maga harapdálta össze az ajkait”.
2. A „véralvadási zavarokról” szóló kiegészítés szórakoztató volt ugyan, de nem volt meggyőző.
3. A kihallgatásokon az orvosi kar dékánja főleg másokra beszélte ki magát, ám semmi érdemlegeset nem mondott.
A hallgatóimnak már évek óta állítom, hogy ostoba kérdések nincsenek. Meggyőződésem, hogy csupán azok a kérdések ostobák, amelyeket senki sem tesz fel. Feltettem tehát néhány kérdést az orvosi tanszéknek az információkhoz való szabad hozzáférés értelmében a Malina Hedvig-ügy szakértői véleményére vonatkozóan. Az orvosi kar betartotta a törvényt és gyorsan és érthetően válaszolt a kérdéseimre. Végül is egy ilyen hagyományokkal rendelkező intézménytől mi mást is várna az ember.
Azt szerettem volna megtudni, mennyit számlázott a kar a szakértői véleményért. A kartól a következő választ kaptam: „A megvádolt Malina Hedvig-ügyben végzett szakértői vélemény kidolgozásáért a pozsonyi Komenský Egyetem Orvosi Kara 6087,30 euró összegű szakértői díjat számlázott a Szlovák Köztársaság Főügyészségnek.”
Ez elég sok. A szakértő egy órás szakértői tevékenységért 19,92 euró jár. Azaz a vélemény kidolgozása a karnak összesen 300 órájába tellett. Hogy a kiegészítés kidolgozása meddig tartott, nem lehet megállapítani, mivel azt a kar a kifogásolás keretében ingyen végezte. A Főügyészség jelenlegi álláspontja szerint azonban a szóban forgó 300 óra szó szerint kidobott idő volt.
Persze, ha a szakértő kiszámlázza a díjat, az még nem azt jelenti, hogy azt teljes egészében meg is kapja. A díját csökkenthetik, ha például túl sokáig tartott a vélemény kidolgozása, vagy ha hiba van benne. A Főügyészség ezért egy egész ezressel megnyirbálta a kar számláját és „csupán” 5078,30 eurós szakértői díjat ismert el.
Az utolsó, amit még meg szerettem volna tudni, az volt, hogyan osztotta el a kar ezt a több mint 5000 eurót azok közt az emberek közt, akik a szakértői vélemény kidolgozásában részt vettek. Azokból az időkből, amikor az orvosi karon törvényszéki orvostanoktató voltam, még emlékszem, hogy a kar valamit mindig meghagyott magának. A maradékot azután kifizette azoknak, akik a szakértői véleményen dolgoztak.
Bevallom, a válasz, miszerint: „A szóban forgó szakértői véleményen dolgozók közül senki sem kapott részesedést a tevékenységéért ebből a kifizetett szakértői díjból”, meglepett.
Kořínková docens asszony és Vrtík docens esetében, akik cáfolták a szakértői vélemény kidolgozásában való részvételüket, még megértem, hogy egyetlen centet sem kaptak. De a többi orvos nem cáfolta a részvételét a vélemény kidolgozásában. Ezért azt, hogy semmit sem kaptak, képtelen vagyok megérteni. Hiszen a szakértői vélemények írása nem tartozik a munkatöltetükbe.
Az orvosi kar szakemberei helyett így a szakértői véleményt a Malina Hedvig-ügyben most egyetlen orvosnak kell kidolgoznia. Csak reménykedem, hogy a főügyészség nem jelezni kíván ezzel valamit az orvosi karnak…

Sme blog nyomán dé, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”42478,41651,39216,38292″}