42925

Éles eszű felvidéki és magyarországi középiskolások mérhették össze tehetségüket a komáromi Selye János Gimnázium aulájában november 29-én.

A Cornides István Matematika-Fizika Emlékversenyt Kalácska József és tanárkollégái hívtak életre.
1920. december 7-én a felvidéki Komjáton született Cornides István, aki saját erejéből a tömegspektrometria világszerte ismert kutatójává küzdötte fel magát. Tehetségét nyolc évig a komáromi bencés gimnáziumban – a matematika szeretetét beléplántáló Gidró Bonifác és szerzetestársai segítségével – majd a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen (a mai ELTE elődje), és az Eötvös Collegiumban csiszolta.
A később Nobel-díjjal kitüntetett Békésy György mellett egyetemi tanársegédként kezdődő pályájába „közbeszólt” a II. világháború, amikor besorozták, később angol, illetve német fogolytáborba került. 1946 őszén egy hadifogolyvonattal sikerült hazatérnie, de nem sokáig hódolhatott zavartalanul a hivatásának: folyamatos összeütközésbe került a kommunista hatalommal.
Az 1956-os egyetemi forradalmi bizottságbeli elnöki tevékenysége és példaértékű helytállása miatt több havi börtönbüntetésre ítélték, majd kirekesztették őt a felsőoktatásból. Ennek ellenére nem mondott le a tehetséggondozásról, emellett egyetemi jegyzeteket írt, cikkeket publikált, továbbképezte magát. A jeles matematikus-fizikus 1968-tól nagy áldozatvállalással segítette a fizika és kémia oktatását a volt Nyitrai Pedagógiai Főiskolán, ahol 1990-től vendégprofesszorként taníthatott, és a komáromi magyar tannyelvű gimnáziummal is rendszeres kapcsolatban állt.
A rendszerváltás után rehabilitálták, és címzetes egyetemi tanári címet adományoztak neki. Kiemelkedő tudományos és oktatói tevékenységét több kitüntetéssel – a Magyar Köztársaság Középkeresztjével, a Náray-Szabó István Tudományos Díjjal, a Nyitrai Konstantin Egyetem Ezüstérmével – ismerték el. 1999. november 1-jén súlyos betegségben hunyt el.
2001-ben a komáromi Selye János Gimnáziumban (SJG) a hetvenes évek óta zajló szellemi diákviadalt róla nevezték el Cornides István Matematika-Fizika Emlékversenynek, amelyen évente több tucat felvidéki és magyarországi középiskolás négy kategóriában vesz részt. A szellemi bajnokság díjkiosztó ünnepségére hagyományosan a Magyar Kultúra Napján, január 22-én kerül sor.
Az idei megmérettetésen előbb Andruskó Imre, az SJG igazgatója üdvözölte az intézmény dísztermét megtöltő hozzávetőleg 80 diákot és kísérőtanáraikat. E rendezvény nyitányán hagyományosan egy-egy hajdani tanítványa vagy kollégája szokott visszaemlékezni Cornidesre. Idén dr. Konczos Géza, a kémiai tudományok kandidátusa vállalta ezt a megtisztelő feladatot. Ő a budapesti ELTE Természettudományi Karán vegyész szakon tanult, és már az első év végétől kezdve Cornides István vezetésével demonstrátorként dolgozott a Fizikai Intézetben. 1956-ban szerzett vegyészoklevelet, fizikai-kémia specializációval.
Sajnos, közbejött halaszthatatlan teendői miatt végül mégsem tudott személyesen részt venni a reggeli megnyitón, így beszédét Kalácska József olvasta fel a jelenlevőknek. Miután Horváth Katalin tanárnő ismertette a verseny szabályait, a 4 magyarországi (budapesti Szent István Gimnázium, Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium, komáromi Jókai Mór Gimnázium, tatai Eötvös József Gimnázium) és a 17 felvidéki (komáromi, gútai, ógyallai, érsekújvári, párkányi, galántai, lévai, ipolysági, zselízi, dunaszerdahelyi, somorjai, szenci, nagymegyeri) középiskola ifjai elkezdhették a feladatok megoldását.
Cornides István özvegye előzőleg szinte valamennyi emlékversenyt megtisztelte a jelenlétével, és azt díjjal is támogatja. Minden tanév végén pedig a férjéről elnevezett ösztöndíjban részesíti a gimnázium egy-két kiemelkedő versenyeredményét elért diákját. Sajnos, ez alkalommal a betegsége meghiúsította a részvételét.

Gyurcsovics Magda, Felvidék.ma

42925 2 142925 2 242925 3

{iarelatednews articleid=”42902,42739,38818″}