42472

A világon elsőként született nemzetpolitikáról szóló tankönyv – mondta Semjén Zsolt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megtartott könyvbemutatón Budapesten. Elsősorban a közigazgatásban dolgozók számára készült ez a tankönyv – folytatta a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes s hozzátette, hogy ez a tananyag a közigazgatási alapvizsgának lesz a része.
A magyar államon belül a köztisztviselőknek szánják, de ajánlják a külhoni magyaroknak is, akik ezáltal pontosan tudni fogják, milyen szerepe van ennek a területnek a magyar közigazgatásban és milyen elvárásokat támaszthatnak a mindenkori magyar kormánnyal szemben.
Külön erénye a könyvnek – folytatta Semjén Zsolt -, hogy „pontosan követi a MÁÉRT, a Magyar Állandó Értekezlet által elfogadott nemzetstratégia iránymutatását”. Mint tudjuk, a MÁÉRT az egyetemes magyarság legmagasabb tanácskozó testülete. Maga a mű – jegyezte meg a miniszterelnök-helyettes – a teljességre törekszik. Tehát minden benne van, ami lényeges a nemzetpolitikában.
Az „alapfogalmak tisztázásával kezdődik: mit értünk nemzeten, mit értünk államon, mit értünk kisebbségen”. Ez azért fontos, mert rengeteg a tévedés, ami abból ered, hogy tisztázatlan fogalmakat használunk, vagy keverjük ezeket a fogalmakat. Az alapfogalmakat tudományos igénnyel tisztázza a könyv, hogy a köznyelvi félreértések ezáltal elkerülhetők legyenek. Aztán végig veszi a nemzetközi jogi aspektusokat, az ENSZ-től kezdve, az EBESZ-en, az Európa Tanácson át az Európai Unióig.
Foglalkozik az egyéni és a kollektív jogok kérdésével is, egyfajta “szellemi vértezetet ad”. Semjén Zsolt hangsúlyozta, hogy a kisebbségek jogai emberi jogok a közösségek szintjén, és az egyéni és kollektív jogok nem állíthatók szembe egymással.
Kiemelte, hogy a kiadvány az autonómia kérdését részletesen tárgyalja, végighalad a szomszédos országok történelmén, az ott élő magyarság helyzetén, körképet ad a Kárpát-medence viszonyairól. Az állampolgárságról szóló fejezetet kulcsfontosságúnak nevezte a miniszterelnök-helyettes, hiszen ezen a területen valóban forradalmi változások történtek: decemberben meglesz az ötszázezredik külhoni új állampolgár.
A magyar nemzetpolitikai intézményeket és az elkezdett programokat is sorra veszi a kötet, például a Határtalanul! programokat, a Nemzeti Regisztert, illetve a Bethlen Gábor Alapot – ismertette a kormányfő-helyettes.
Kis Norbert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorhelyettese az eseményen leszögezte, hogy többről van szó, mint könyvbemutatóról. A nemzetpolitika és a közszolgálati képzés egymásra talált és fontosnak tartja, hogy a nemzetpolitika, a nemzettudat a köztisztviselők, a közigazgatásban dolgozók képzésének alapköve legyen.
Szerinte „nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő alkotás született és nagyon fontos lenne, hogy idegen nyelven is megjelenjen ez az összegző mű, hiszen számos olyan ország van Európában és azon kívül, amelynek van nemzetpolitikája. Fontos, hogy mintát adjunk és az esetleges félreértéseket vagy félreértelmezéseket a magyar nemzetpolitikával kapcsolatban ez a könyv megpróbálja tisztázni.”
A tervek szerint a következő lépés a könyv idegen nyelvű változatának a megjelenése lesz.
Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár azt hangsúlyozta, hogy a könyv része annak a megújulásnak, amely az elmúlt három és fél évben történt Magyarországon. A nemzetpolitika is megújult, nyitottunk külhoni nemzettársaink felé, a Kárpát-medence és a diaszpóra magyarsága felé. Ehhez az államigazgatásban is szükséges a gondolkodásmód megváltozása, és akkor tudjuk élővé tenni a külhoni magyarokkal való kapcsolattartást, ha ez az újfajta gondolkodásmód az államigazgatásnak is részévé válik.
A könyv mindenkinek érdekes lehet, aki a közigazgatásban dolgozik, de minden olyan egyetemi hallgató számára is, aki nyitott a nemzetpolitika iránt és mindenki számára, aki érdeklődik a külhoni magyarság iránt.
Répás Zsuzsanna fontosnak tartja azt a tudományos háttérmunkát, ami lehetővé tette ennek a kötetnek a megszületését, külön kiemelve a Nemzetpolitikai Kutatóintézetnek és Kántor Zoltán igazgatónak a munkáját, s azt az együttműködést egyrészt a magyarországi kutatóműhelyekkel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, másrészt azt a halót a Kárpát-medencében, amibe bevonták a külhoni kutató műhelyeket. Ez az, amire a továbbiakban is tudunk építeni.
A már említett Kántor Zoltán, a kötet kidolgozásában közreműködő Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója elmondta, hogy az MTA Kisebbségkutató Intézetével közösen olyan honlap is készült, amely megkönnyíti a nemzetpolitika oktatását.

Dormán László, Felvidék.ma

Fotón, mely klikkeléssel nagyítható balról jobbra: Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója, a kötet szerkesztője, Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, Kis Norbert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem  rektorhelyettese és Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár