42754

Thain János gimnáziumi tanár, festőművész, néprajzgyűjtő, az érsekújvári múzeum alapítója és első igazgatója halálának 60. évfordulója alkalmából a magyar nemesi családok Nobilitas Carpathiae felvidéki civil szervezet szervezésében „Thain János élete és életműve” címmel emlékkiállítás nyílt november 18-án, hétfőn Érsekújváron a helyi kultúrközpontban.

A megemlékezés már a tavalyi évben kezdődött, amikor pont egy éve, azaz 2012. november 17-én emléktáblát lepleztek le annak az érsekújvári múzeumnak a falán, amelyet ő alapított és amelynek ő volt az első igazgatója. Az emléktábla elkészítése és átadásának ünnepélyes aktusa kizárólak a Nobilitas Carpathiae civil szervezet saját pénzforrásaiból történt mindennemű külső támogatás nélkül, beleértve a Nyitrai Önkormányzati Kerületet is, mint a múzeum jelenlegi tulajdonosát.
A most megnyílt emlékkiállítás célja, hogy a kerek jubileum alkalmából megismertesse a város szülöttje széleskörű életművének legjelentősebb mozzanatait. Szélesre ágazó munkásságának egyes területei, amelyek átölelik a pedagógusi pályától a gyűjtő tevékenységen keresztül egészen a saját művészi alkotását, a rendelkezésre álló levéltári anyagok, valamint a magángyűjteményekben található képzőművészeti alkotásai segítségével kerülnek a tisztelt nyilvánosság elé.
A kiállítás anyagának zömét Matkovčík Anikónak köszönhetjük, aki bátyja halála után továbbra is lelkesen gondozza felbecsülhetetlen értékű hagyatékát.
Szabó László tudniillik gyerekkora óta szenvedélyesen gyűjtött minden írásos és fényképanyagot, amely csak egy kicsit is összefüggésben volt Érsekújvárral.
A kiállítás további anyagát Thirring Judit, a festőművész fiú unokája özvegye, továbbá Peczár Károly és Strba Sándor helytörténész szolgáltatták. Mindnyájuknak köszönetünket fejezzük ki.
A kiállítás megnyitóján Práznovszky Miklós, a Nobilitas Carpathiae civil szervezet országos elnöke mondott bevezető beszédet. Utána Strba Sándor helytörténész vázolta Thain János életét, életpályáját. „Személye számunkra azért is maradandó, mert nemcsak tanította, hanem nevelte is az ifjúságot a népi hagyományok és értékek szeretetére, megőrzésére” – hangzott el a szónok szavaiból.
Kopócs Tibor felvidéki festőművész Thain János alkotásával foglalkozott. Szólt művészi pályája első lépéseiről, amelyeket a híres nagybányai művésztelepen tett meg, majd rátért az ünnepelt életművének elemzésére. „Érdeklődése mindinkább a néprajzi tárgyak megrajzolása, dokumentálása és gyűjtése felé fordult.
Kiváló rajzkészsége és a realitás felé hajló érzéke hasznosnak bizonyult az elhivatottságának tartott néprajzi tárgyak megörökítésében, dokumentálásában is. Megrajzolta a házakat, a kapufélfákat ‘kapubálványokat’, a munkaszerszámokat, a népviseletet, a hétköznapi munka és munkás ember karakterét, jellegét, de egyben szenvedélyesen és szakértelemmel gyűjtötte is a tárgyakat, amelyek az akkori életet jellemezték. Festői, rajzolói, gyűjtői munkájának eredményeiből – 1936-ban – Érsekújvárban megalakulhatott a múzeum” – mondotta Kopócs Tibor.
A felszólalások elhangzása után Práznovszky Miklós, a Nobilitas Carpathiae országos elnöke nyitotta meg a kiállítást, amely az érsekújvári Kultúrközpont bábtermében tekinthető meg.
A szervezők külön kiadványt készítettek és adtak ki a kiállításról, amely tartalmazza az egyes felszólalások szövegét, valamint egy válogatást a kiállított képanyagból.
A füzetet a szervező Nobilitas Carpathiae civil szervezetnél lehet megrendelni.

Práznovszky Miklós, Felvidék.ma
A kiállításmegnyitón készült fényképek ITT>>> elérhetők a Képgalériánkban.
{iarelatednews articleid=”36663″}