balassi intézet

A diaszpórából érkezett magyar, valamint magyarul tanuló külföldi hallgatók számára rendeztek karácsonyi ünnepséget Budapesten a Balassi Intézet szervezésében.
Az eseményen részt vett Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár is, aki beszédében a közösségi élmény jelentőségét hangsúlyozta, melynek kötőereje ezúttal a magyarsághoz való tartozás – legyen az családi kötődés, vagy éppen a magyar nyelv és kultúra iránti érdeklődésből fakadó.
Az ünnepségen ugyanis nem csak a diaszpórából érkezett magyar nemzetiségű hallgatók vettek részt, hanem olyanok is – például Kínából, Japánból, Kongóból – akik a Balassi Intézet keretein belül hungarológiai tanulmányokat folytatnak.
Répás Zsuzsanna is erre a sokszínűségre utalt, amikor a Balassi Intézet mintegy 200 hallgatójának “motivációiról” beszélt. Sokan vannak, akik családjuk révén kötődnek a magyarsághoz s így, a 10 hónapos ösztöndíjas tanulmányaik keretében szeretnék jobban megismerni gyökereiket, felmenőik kultúráját. Másokat tanulmányaik kötik Magyarországhoz.
A Balassi Intézetet központi költségvetési szervként pontosan azért hívták életre, hogy a határon túli magyar kultúra magyarországi és az egyetemes magyar kultúra külföldi bemutatásáért felelős intézményként a magyar művelődés nemzetközi kapcsolatrendszerének háttérintézménye legyen.
Fő feladata Magyarország kulturális diplomáciájának alakításában való részvétel. Úgy kell elképzelni tehát, mint a német Goethe Institut, vagy éppen az angol British Council intézményeket.
A Balassi Intézet menedzseli a 17 országban működő intézetek és a 19 országban dolgozó vendégoktatók és lektorok hálózatát. Központi szerepet tölt be a magyar nyelv tanulása, tanítása, a képzés módszertani központjának kialakítása vonatkozásában.
Oktatási programja igen széles körű: a hagyományos értelemben vett nyelviskolai tevékenységtől a hungarológus részképzésen át az egyetemi előkészítő kurzusokig szervez oktatást a külföldiek számára. A magyar származásúak körében külön foglalkozik a Kárpát-medencei magyarság, különösen a Csángó földről, Vajdaságból és Kárpátaljáról érkező hallgatók, illetve a nyugati szórványban élők nyelvi felkészítésével.
Szakkollégiuma Kárpát-medencei hallgatói központként részt vállal az európai integrációs folyamat nemzetközi mobilitási programjainak megvalósításában. Ösztöndíjak adományozásával és szakkollégiumi képzéssel segíti a határon túli magyar és más nemzetiségű fiatalok magyarországi tanulmányait.
A Balassi Intézet közreműködésével jelenleg is több pályázat fut, melyek felvidéki magyarok számára is nyitva állnak. Ezekről korábban már részletesen is beszámoltunk portálunkon, elérhetők.

Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”42897, 42690, 42619″}