palyazat04

Hardicsa adott otthont a zempléni egyházmegye őszi közgyűlésének, melyen elfogadták az Egyházmegyei Tanács által rangsorolt Közalaphoz benyújtandó kérelmeket, jóváhagyták a Választási Bizottságba delegálandó tagokat, valamint a presbitériumok létszámának módosítására vonatkozó beadványokat is.
A zempléni egyházmegye őszi közgyűlésére december 2-án Hardicsán került sor. A tanácskozás istentisztelettel a református templomban kezdődött, amelyen Tarr Ferdinánd kistárkányi lelkipásztor az 1Pt 4,7-11 alapján hirdette az igét a gyűlés alkotó tagjai, a vendégek, valamint az alkalmon résztvevő gyülekezeti tagok előtt. Az istentiszteletet követően ifj. Demes Tibor helyi lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket, majd a közgyűlés alkotó tagjai átvonultak a község közösségi termébe. A jelenlévőket itt Kocsis Géza egyházmegyei gondnok köszöntötte és nyitotta meg a tanácskozást.
A küldöttek számbavételét és az Egyházmegyei Közgyűlés megalakulását követően a tavasszal megtartott rendes évi közgyűlés jegyzőkönyve került felolvasásra. Az Egyházmegyei Tanács legutóbbi ülésének határozatait Tóth Szilvia egyházmegyei főjegyző tolmácsolta. Majd Molnár Elemér esperes beszámolt az utóbbi hónapok eseményeiről és egyházmegyei alkalmairól.
Az egyházmegyei közgyűlésen rangsorolták az egyházközségek részéről a Közalaphoz benyújtandó támogatási kérelmek. A küldöttek az Egyházmegyei Tanács javaslatát fogadták el, mely szerint a Közalap építkezési keretéhez a szürnyegiek parókia, a zempléniek és a bélyiek a templomuk felújítására, a csarnahóiak pedig a templomtető javítására irányuló kérvénye kerül továbbításra.
A gyűlésen tárgyalásra, majd elfogadásra kerültek a gyülekezetektől érkezett kérvények, beadványok, amelyekben a presbitériumok létszámának csökkentését, ill. az egyházmegyei közgyűlés általi megerősítését kérik a következő választási időszakra.
Megválasztásra kerültek még az egyetemes egyházunk Választási Bizottságába delegálandó személyek Kása Melinda nagygéresi és Blanár Erik kisgéresi lelkipásztorok személyében.
A közgyűlést követően szeretetvendégségre került sor – tájékoztatta a Reformata honlapot Molnár István királyhelmeci lelkipásztor.

Reformata, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”39201,36909,36713,35055″}