43255

Január 15-ig pályázhatnak, akik a 2013/2014-es tanév tavaszi szemeszterében teljes szemeszteres részképzésben vagy részképzős tanulmányúton vesz részt Magyarországon.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre vagy részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésén a 2013/2014-es tanév tavaszi szemeszterében.
Pályázhat minden olyan szlovák állampolgárságú, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt álló magyar nemzetiségű személy, aki a 2013/2014-es tanév tavaszi szemeszterében teljes szemeszteres részképzésben vagy részképzős tanulmányúton vesz részt valamely magyarországi állami vagy egyházi fenntartású felsőoktatási intézményben.
1. Teljes szemeszteres részképzést azon személyek pályázhatják meg, akik:
– szülőföldi (szlovákiai) vagy csehországi felsőoktatási intézmény alap- vagy mester (master, magiszteri) képzésén, nappali munkarendű aktív (vagy az ösztöndíj céljából szüneteltetett/megszakított) hallgatói jogviszonnyal, és
– legalább 2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában – e kitétel nem vonatkozik a mester képzési ciklusban résztvevőkre –, és
– a megpályázott képzési idő alatt egy magyarországi állami vagy egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény magyar állami ösztöndíjjal támogatott / államilag támogatott nappali munkarendű alap-, egységes (osztatlan) vagy mesterképzéses szakján** teljes szemeszteres részképzésben kívánnak tanulmányokat folytatni.
Az ösztöndíjat elnyert pályázó – amennyiben a részképzés megkezdésének időpontjában még nem rendelkezik abszolutóriummal – vállalja, hogy a magyarországi fogadó felsőoktatási intézménynél 20 kreditpontnak megfelelő tanegységet elvégez a 2013/2014. tanév tavaszi szemeszterében.
Az ösztöndíjat elnyert pályázó vállalja továbbá, hogy a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumában történő elhelyezés esetén egy szabadon választott szakkollégiumi kurzust elvégez a 2013/2014. tanév tavaszi szemeszterében.
2. Részképzős tanulmányútat azon személyek pályázhatják meg, akik:
– szülőföldi (szlovákiai) vagy csehországi felsőoktatási intézmény alap- vagy mester (master, magiszteri) képzésén, nappali munkarendű aktív (vagy az ösztöndíj céljából szüneteltetett/megszakított) hallgatói jogviszonnyal, és
– legalább 2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában – e kitétel nem vonatkozik a mester képzési ciklusban részt vevőkre –, és
– a megpályázott képzési idő alatt szakdolgozat elkészítése vagy egyéb tudományos kutatómunka céljából egy magyarországi állami vagy egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény magyar állami ösztöndíjjal támogatott / államilag támogatott nappali munkarendű alap-, egységes (osztatlan) vagy mesterképzéses szakján egy szemeszternél rövidebb idejű tanulmányokban kívánnak részt venni.
Az ösztöndíj időtartama: 1 – 3 hónap. Az elnyert ösztöndíj 2014. február 24. és 2014. június 15. között használható fel.
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének – (nem a postabélyegző dátumának) – határideje: 2014. január 15., 16.00 óra.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség!
Az Értékelő Bizottság a határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott és a hiányos pályázatokat nem veszi figyelembe, azok érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerülnek!
A pályázatokat postai úton (ajánlott küldeményként) és személyesen az alábbi címen lehet beadni:
Združenie za spoločné ciele – Szövetség a Közös Célokért
945 01 Komárno, Nám. Kossutha 3.
Pályázni a Szövetség a Közös Célokért irodáiban és a Diákhálózatnál beszerezhető, és az internetről (www.martonaron.hu, www.balassi-intezet.hu ill. a www.szakc.sk és a www.diakhalozat.sk) is letölthető pályázati adatlapon lehet.
Amennyiben valamely pályázó két pályázati kategóriában is benyújt pályázatot, ez esetben a pályázónak mindkét – az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó – adatlapot be kell nyújtania!
További fontos információk a csatolt teljes pályázati felhívásban találhatók.
PORTÁLUNKRÓL LETÖLTHETŐK A CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK:
A teljes pályázati felhívás: INNEN>>>.
Az adatlapok: részképzésre, illetve: részképzős tanulmányútra.
A befogadó nyilatkozat: INNEN>>>.
Az elbírálási pontrendszer: INNEN>>>.
Az általános tájékoztató: INNEN>>>.

Felvidék.ma