43812

Csemadok rendezvényen ritkán tapasztalható magas színvonalú kulturális műsorban volt részük azoknak, akik részt vettek a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett, a szepsi Városi Művelődési Központ által szervezett emlékünnepségen.

Vitéz Erika, a helyi kulturális központ igazgatója által szerkesztett műsorban sokféle igénynek kellett eleget tenni, hisz bemutatkozási lehetőséget kaptak a környék Csemadok szervezeteinek népművészeti együttesei, éneklő csoportja és szólistái, de megmutatkoztak a Városi Művelődési Központ színpadán gyerekek és felnőttek egyaránt.
A rangos kulturális műsorban felléptek a helyi óvoda és iskolák gyermekei, a bodollói Búzakalász női éneklő csoport, a Szepsi Asszonykórus, az Egressy Béni Vegyeskar, a Péderi Éneklő Csoport és a Vox Columbellae dalárda.
Ebből az alkalomból alapított Torna-Abaúj helytállásért díjjal tüntették ki Weiszer Eszter, nyugdíjas pedagógust és a tornaújfalui Horváth Sándor kultúraszervezőt. Ezt a díjat a Magyar Kultúra Napja alkalmából a jövőben is kiosztják, az arra érdemes személyeknek. Javaslatot a kitüntetésre bárki tehet, s a Csemadok Területi Elnöksége választja majd ki a díjazottakat.
Csáky Pál és Dunajszky Géza könyveinek bemutatásával kezdődött a kétnapos rendezvény. Az írók középiskolás diákok körében rendhagyó irodalmi órán beszélgettek aktuálpolitikai, irodalmi és társadalmi témákról.
A rendezvényt rangos vendégek is megtisztelték. Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár ünnepi köszöntőjének keretében bejelentette, hogy a magyar kormány kiemelt támogatásban részesíti a Shalkaházy Sára Alapítvány, a szepesi önkormányzat és a helyi egyházak által kezdeményezett új magyar iskola építését, amely 2015. szeptember elsején már fogadni fogja a város és környéke diákjait.
A rendezvényen jelen volt Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország kassai főkonzulja, Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke, valamint közéleti és egyházi személyiségek is.
A vendégeket Zachariaš István, a város polgármestere, a megyei önkormányzat alelnöke fogadta.
Csáky Pál, politikus és közíró, a zsúfolásig megtelt kultúrház közönségéhez intézett köszöntőjében elmondta, hogy a magyar kultúra a kisebbségben élők megmaradásának a záloga. Figyelmeztetett, az asszimiláció, a biológiai fogyás és az elvándorlás következményeinek a veszélyére, s üzenetet fogalmazott meg az egész felvidéki magyarság számára. Elmondta, hogy ennek a folyamatnak a megfékezésében pótolhatatlan szerepe van a kultúrának.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából a lelki belső pilléreink, a gazdag kulturális örökségünk, nyelvünk, hitünk, iskoláink és hagyományaink megőrzése és vállalása tehet minket erőssé. S csak akkor van esélyünk a megmaradásra, ha erre építjük jövőnket.
Az ünnepély a himnusz közös eléneklésével ért véget.

Havasi Péter, Felvidék.ma
Zborai Imre további felvételei a rendezvényről Képgalériánkban tekinthetők meg ITT>>>.
{iarelatednews articleid=”43781″}