43706

A Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára a Kassai Polgári Klubbal (KPK), Kassa Város Levéltárával, a Kassai Történelmi Társasággal (KTT) karöltve „Kassa és Debrecen kiváltságlevelei” című nemzetközi kiállítást rendezett, melyet január 17-én a kassai Bocatius János Közkönyvtár tavaly megépített modern előcsarnokában nyitották meg, mely sehogyan sem illeszkedik a történelmi épülethez, sőt azt elcsúfítja.

A rendezvény fővédnökségét Renáta Lenártová, Kassa város főpolgármester-helyettese vállalta, aki más elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni a rendezvényen ugyanúgy, mint más hivatalosságok sem.
Orémus Péter fuvolán Könyörgés Bocskai fejedelemhez és Johann Pachelbel leghíresebb művét, a Canon in D c. szerzeményét játszotta el.
A kiállítást Palenčár-Csáji Ildikó, a KPK elnöke nyitotta meg két nyelven és üdvözölte a vendégeket.
A kiállítás kurátora Dr. Szálkai Tamás, debreceni levéltáros, Dr. Szeghy Gábor, kassai levéltáros, a KTT elnöke, valamint Martin Bartoš, kassai levéltáros. Szalkay elmondta, a két intézmény együttműködésének volt köszönhető az a kassai kiállítás, mely az erdélyi címeres leveleket mutatta be. (Ez a kiállítás tavaly május 9-én nyílott meg.)
A két város teljesen eltérő fejlődési úton ment keresztül. Kassa 1347-ben lett szabad királyi várossá, Debrecen 1261-ben mezővárosi rangot ért el. Csak 1693-ban emelkedett a szabad királyi városok közé. Viszont nem az évszámok fontosak. Szembetűnik, hasonló témákkal foglalkoznak az oklevelek, melyek a városfejlődés alapkövei. Találkozunk az önálló törvénykezést és bíráskodást biztosító kiváltságokkal, gazdasági vonatkozású oklevelekkel, pecsétekkel és címerekkel.
Szeghy csak szlovákul szólt a zömmel magyarokból álló közönséghez, így szavait tolmácsolni kellett. Elmondta, a figyelmes szemlélő észreveszi a különbségeket. Ezek mind nyomon következő mérföldkövek. Ez csak nagyon szűk metszete a rendelkezésre álló anyagnak. Az egész csarnokot le lehetne fedni velük.
Hajdú Mária, Kassa Város Levéltárának vezetője két nyelven közölte, ennek a kiállításnak a megrendezésére hektikus körülmények között került sort. Így csak tíz nap állt rendelkezésükre. Sok száz kiváltságlevelet őriznek a kassai levéltárban.
A debreceniek a kiállítás alkalmából egy színvonalas katalógust adtak ki, melyből tájékozódhatunk a két város eltérő fejlődéséről és párhuzamairól. Kassát előkelő vendégek alapították, Debrecen több falu összeolvadásából jött létre. Kassát 1230-ban említi először egy adásvételi szerződés, Debrecent a Váradi Regestrum (1208-35). Kassa esetében IV. Béla 1249-ben adott kiváltságot a szinai vendégeknek. Kassa 1290-ben már fallal rendelkezett. A rozgonyi csata (1312) alkalmából a kassaiak I. Károlyt támogatták, ami további kiváltságok hivatkozási alapja lett. Az 1369-es címereslevél Európa legrégebbi uralkodó által adományozott oklevele. A másik város esetében a Debreceni család politikai szerepe volt a felhajtó erő. 1361-ben Debrecen mezővárossá lett Nagy Lajos jóvoltából, ami szabad bíró- és esküdtválasztást tett lehetővé. Kassa a 14. sz.-ban vált szabad királyi várossá, Debrecen csak a 17.-ben. Ami közös bennük, hogy régióközpontok és számos fontos esemény helyszínei voltak. Debrecen számos értékes dokumentumot, több száz eredeti pergamen kiváltságlevelet, 241 hiteles oklevélmásolatot és 143 darab török nyelvű oklevelet őriznek, annak ellenére, hogy Debrecent is számos pusztítás érte. Kassa Város Levéltára az egyetlen városi fenntartású levéltár Szlovákiában, ahol 1526-nál korábbi oklevelek száma meghaladja az ezret. Ma is teljes városi regisztratúrával rendelkezik.
A kiváltságlevelekből kirajzolódik e városok társadalmi-gazdasági helyzete és betekintést nyújtanak a települések mindennapi életébe. Nem beszélve róla, az oklevelek esztétikai értéke sem lebecsülendő.
A kiállítást február 18-ig tekinthető meg.

(A képek kattintással nagyíthatók!)
43706a43706b43706d43706h43706c43706e43706f43706g

Balassa Zoltán/Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”39554″}