43797

Az Ökumenikus Imahét az idén is alkalmat nyújtott Krisztus egyháza egyetemességének megmutatására és a közös imádságra. Bekapcsolódott a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is, Fazekas László püspököt kérdeztük.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház már több évtized óta minden esztendőben aktív résztvevője az Ökumenikus Imahétnek. A szervezését – több mint száz év protestáns és katolikus mozgolódásának eredményeként – az Egyházak Világtanácsának Hit és Egyházszervezet Bizottsága vállalta fel 1958-ban.
Ezt követően 1966-ban a vatikáni Keresztyén Egység Előmozdításának Pápai Tanácsával közösen végzik ezt a munkát. Az idei imahét programját a kanadai keresztyének dolgozták ki és adták közre a világ egyházainak.
Az imahét témáját Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt 1. levelének 1. része (1Kor 1,1-17) adta, amelynek egyik mondata így hangzik: “Hát részekre szakítható-e Krisztus?” (1Kor 1,13)
“Nagyon találó téma és főként olyan keresztyének előkészítésében, akik maguk is kulturális, nyelvi és nemzeti sokszínűségben élnek együtt” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Fazekas László, Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke.  
Hozzátette: “Ebben a sokszínűségben is fel kell ismerni összetartozásunkat. Erre mutat egy nagyon szemléletes aktusa az ajánlott istentiszteleti liturgiának: a lelki ajándékok ökumenikus cseréje. Ennek kapcsán minden felekezetnek lehetősége van felmutatni egy olyan lelki ajándékot, amelyet Isten reá bízott, nála helyezett el. Ez is elvezet annak meglátására, hogy Isten egymással is gazdagítani akar minket.
Az “egység a sokféleségben” elv pont ilyen módon nyerhet igazi értelmet, amely nem jelenti saját identitásom feladását, hanem a közös keresztyén értékek mentén való továbbhaladást.
Sokat mondó ez a mi viszonyaink között is a vallási és nemzeti különbözőségünket ismerve és naponként megélve”.
Mint megtudtuk Felvidéken az imahét első napjára minden évben a Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Katolikus Püspöki Konferencia közös istentiszteletet készített. Erre január 19-én a liptószentmiklósi Szent Miklós római-katolikus templomban került sor a történelmi egyházak és felekezetek képviselőinek részvételével.
“Bizonyára ezek az alkalmak is hozzájárulnak ahhoz, hogy közeledjünk egymáshoz. Istennek adok hálát azért, hogy ez elmúlt esztendőben első alkalommal ültek le a szlovákiai keresztyén egyházak legfelsőbb képviselői tárgyalni egymással. Sorainkat azért is fontos összezárni és egymást erősíteni, mivel nagyon sok olyan társadalmi probléma van, amelyre közösen kell feleletet adnunk. Csak így lehetünk erősek és példamutatók” – nyilatkozta Fazekas László püspök.
Az imahét január 26-án fejeződött be. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház minden gyülekezete kapott az imahétről értesítést és megkapta a napok témáit. Sőt, kifejezett kérés hangzott el a körlevélben, hogy a gyülekezetek keressék a kapcsolatot a települések más felekezeteivel.
“Nincs felmérésünk arról, hogy egyházunk hány gyülekezete kapcsolódott be az imahét alkalmába, de ezt kikényszeríteni nem is lehet. Az évenkénti hírek azt mutatják, hogy egyre több gyülekezet válik ennek részesévé. Mert aki egyszer tapasztalta a közös együttlétek hangulatát és a közös imádságok áldó hatását, az bizonyára nem hagyja ki az egymás felé mozdulásnak ezt a lehetőségét egyik esztendőben sem” – értékelte az Ökumenikus Imahetet Fazekas László püspök.

Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”43561,37548″}