43839

Szepsiben magyar tannyelvű egyházi iskolaközpontot építenek. Óvodai, alap- és középiskolai képzés indul a hatályos állami törvények értelmében leghamarább 2015. szeptember 1-től. Az új intézmény létrehozását a magyar kormány is támogatja.

Mindehhez a kérvényt 2014. március 31-ig kell benyújtani a szlovák Iskolaügyi Minisztériumba. Az elképzelésekhez a magyar kormány anyagi támogatással is hozzájárul – ezt Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a Szepsiben, a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepségen jelentette be.
“Magyarország támogatást ad az egyházi magyartanítási nyelvű intézmény megalapítására Szepsiben, ami a kassai Római Katolikus Érsekség, a Boldog Salkaházi Sára Alapítvány, a helyi római és görög katolikus, valamint a református egyház támogatásával fog indulni a 2015/2016 –os tanítási évben – mondta Répás.
Répás Zsuzsanna, a helyettes államtitkár bízik benne, hogy az iskola regionális kisugárzása által az egész Kassa-vidéki járásban lendületet kap a magyar nyelvű oktatás.
Beszédében hangsúlyozta, hogy az oktatás az, ami meghatározza a magyar nemzet megmaradását, valamint nagyra értékelte a helyi erős akaratot.
Szepsi városa az iskola helyszínéül szolgáló telek biztosítását, a Salkaházi Sára Alapítvány az építkezés megvalósítását, a Kassai Katolikus Érsekség pedig az új iskola fenntartását vállalta.
Szepsiben a magyar iskola diákjai közül egyre több a tanulmányi eredményeiben gyenge, hátrányos helyzetű tanuló, ami az iskola értékelésére és tanulmányi átlagára is negatív hatással van. A gyermekeikért és a magyar jövőért is felelősséget érző szülők körében merült fel az az igény, hogy olyan iskolát szeretnének, amelyik értékorientált. A tervezett iskola, biztosítja azt is, hogy az alapszintű tanulmányok elvégzése után van hová küldeni a gyermekeket. Az új tanintézménybe eddig mintegy 200 diák jelezte felvételét.
A kezdeményezők a minőségi magyar oktatástól a járásban felgyorsult asszimiláció megállítását remélik, mivel fontosnak tartják, hogy a gyermek anyanyelvén sajátítsa el a tudást.
A Salkaházi Sára Alapítvány bejegyzésére a kérelmet még 2013 novemberében adták be, és a Sálkazázy Sára név tisztázása után a napokban várják az igazolást a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumától. – nyilatkozta potálunknak MvDr. Gacsay László az alapítvány kuratóriumának elnöke, aki egyben az iskolatanács elnöke is. Az alapítvány kuratóriumának tagja még: Mgr. Nagy István a Szepsii Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium jelenlegi igazgatója, Dobos Zoltán, a SZMPSZ elnöke Szepsiben, Gábor Bertalan katolikus esperes, valamint Balta Zsuzsanna.
Nagy István, a szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium igazgatója megkeresésünkre elmondta: „2013 tavaszán úgy éreztük elérkezett az utolsó pillanat, amikor még változtatni lehet helyzetünkön. A szepsi magyar szülőkkel határozott szándékunkat fejeztük ki, hogy gyermekeink és közösségünk számára többet, jobbat szeretnénk.
Egy új, erkölcsi értékekre épülő, családcentrikus, egyházi iskolát szeretnénk létrehozni városunkban, amely össze tudná fogni megmaradt magyarságunkat a Bódva-völgyében. Elképzelésünk szerint egy komplex iskolai központot kell létrehozni Szepsiben, amely az óvodától kezdve az alapiskolai képzésen keresztül, a gimnáziumi érettségiig biztosítaná gyermekeink anyanyelven való tanulását. Az intézmény tehetségközpontként is működne” – fejtette ki Nagy István.
“A Magyar Állam támogatásával új épületet, iskolát szeretnénk építeni, hogy terveink megvalósulhassanak. Nem titkolt szándékunk, hogy olyan színvonalas intézményt működtessünk, ami meggyőzi a pillanatnyilag szlovák iskolában tanuló gyermekek szüleit is arról, hogy az anyanyelven megszerzett tudás a legfontosabb, a legjobb alap” – tette hozzá az iskolaigazgató, a Sálkazázy Sára Alapítvány kuratóriumának egyik tagja.
Nagy István kifejtette: az új iskolaközpont a szepsi magyarok tulajdona lesz. A római katolikus, a református és a görög katolikus egyház is támogatja elképzeléseiket. “Meggyőződésünk, hogy ezen az úton haladva anyanyelvünk ápolását, szülőföldünkhöz és nemzetünkhöz való ragaszkodásunkat, identitásunk megőrzését segítjük a Kassa-vidéki járásban” – mondta Nagy.
Zachariáš István, Szepsi polgármestere a Felvidék-ma-nak elmondta, az iskola megépítésének helyszínére több lehetőség merült fel. Igyekszenek kiválasztani a legoptimálisabbat, tehát még nincs eldöntve pontosan, hol is fog állni az iskolaközpont.
A tervek szerint az egyházi iskolaközpont az alapítványhoz hasonlóan a kassai születésű, boldoggá avatott Salkaházi Sára vértanú nevét viseli majd.
Boldog Salkaházi Sára (eredeti nevén: Schalkház Sára) Kassán született 1899. május 11-én. Budapesten végezték ki 1944. december 27-én. A Szociális Testvérek Társaságának tagjaként közel száz magyarországi zsidót mentett meg a nyilas uralom idején. Boldoggá avatási eljárását a Szociális Testvérek Társasága 1996 végén kezdeményezte, lefolytatását a Szentszék 1997 januárjában engedélyezte. Boldoggá avatási dekrétumát XVI. Benedek pápa 2006. április 28-án írta alá, ünnepélyes kihirdetésére pedig 2006. szeptember 17 -én került sor a budapesti Szent István – bazilika előtti téren.
Szerzetes fogadalmi jelmondata – Alleluja! Ecce ego, mitte me! (Alleluja! Íme, itt vagyok, küldj engem!)
“Ismerve Sára testvér életútját a ma emberének, diákjának, tanárának, szülőjének lehet-e szebb példaképet, életmottót és patrónát állítani, mint a Sára testvér Isten kegyelméből megfogalmazott, megélt és teljesített életideálját?” – fogalmaz Gábor Bertalan, katolikus esperes.
Gábor Bertalan 1998-tól a katolikus plébánia plébánosa. 1999-től az esperesi körzet esperese, aki már idejövetelekor látta, hogy sürgős volna egy magyar tannyelvű egyházi iskola megalapítása.
„Sajnos, ez irányú kezdeményezésemet egyesek félreértették, félremagyarázták” – nyilatkozta portálunknak. Véleménye szerint mindenki, aki az összefogást elősegíti a legtöbbet teszi.
„Nincs idő. Az utolsó öt percben vagyunk. Aki azt akarja, hogy a városban és környékén 10 év múlva is legyen egy színvonalas, igényes és erkölcs-orientált magyar tanítású iskolai intézmény, annak teljes mellszélességgel az ügy oldalára kell állni. Elöljáróim, kollégáim és magam részéről fel sem merült, hogy ne népünkben, kultúránkban, hagyományainkban gondolkodjunk. Örökségünkben. Ha manapság sokan szót emelnek egy hóvirág vagy egy sólyom megmentéséért, mennyivel inkább ki kell állni, őrizni, védeni kell egy hanyatlásnak indult kultúrát, anyanyelvet.
Sőt, ezt az értéket fokozottan védenie kell annak, aki maga is hordozója ennek a pusztulásnak indult kultúrának. Mindenben segíteni kell a szülők jogos igényét, hogy hitvallásuk és lelkiismeretük alapján megfelelő erkölcsi, világnézeti és kulturális nevelést adhassanak gyermekeiknek” – mondta a Felvidék.ma-nak Gábor Bertalan.
Gábor Lajos református lelkész véleménye szerint is már régen esedékes volt egy ilyen iskolaközpont létrehozása, akinek egyházi iskola megalapításával már van tapasztalata, hiszen a Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolájának megalapításában is részt vett.
“Akkor a Szepsi Református Egyházközség testvérgyülekezete is segített Hollandiából, akiket ebben az esetben is szeretném megkérni a segítségre” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak. Elmondása szerint a református egyház egyik presbitere, Bartók Csaba a kezdeményezés egyik mozgató rúgója.
Véleménye szerint a két egyház az új iskolaközpontban a „lelkiekért” fog felelni, mely nagy felelősség. Nem csak az összefogást, de komplex feladatot kell ellátniuk, beleértve a fiatalok ösztönzését a családalapításra is, hiszen az iskolának csak akkor van jövője.
A két egyház további tárgyalásokat folytat egymással, hogy meghatározzák, megegyeznek a rájuk hárult feladatok pontjaiban.
Mint a legtöbb járásban, a Kassa-vidéki járásban is erősen csökken a magyar nemzetiségűek száma. Nincs ez másképp Szepsi városában sem, ahol a hivatalos adatok szerint már a lakosok 30 százalékát sem éri el a magyarok száma. Szepsiben sokan közülük szlovák nyelvű iskolába íratták gyermeküket a minőségi oktatásban reménykedve.

BB, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”39713,39557,39536,7257,43825,43781″}