43594

A királyhelmeci Mécs László Keresztény Központ Polgári Társulás idén már 15. alkalommal rendezi meg a Mécs László szavalóversenyt Királyhelmecen. A benevezési határidő január 31.
A szavalóverseny idén 2014. február 23-án 14:00 órai kezdettel a királyhelmeci Mailáth József Regionális Múzeumban kerül megrendezésre.
A verseny az előző évekhez hasonlóan négy kategóriában zajlik . Az 1. és a 2. kategóriában az alapiskolások vesznek majd részt, a 3. kategóriában a közepiskolások illetve a 4.kategóriában a felnőtt versenyzők mérik majd össze tehetségüket. A versenyen résztvevő versenyzőnek egy Mécs László verset vagy egy határon túli magyar költő versét vagy vallásos,bibliai témájú verset vagy egy istenkereső, hitvalló költeményt kell előadnia. A produkció maximális időtartama 5 perc. 
A benevezési határidő január 31.
Jelentkezni a mecslaszloszavaloverseny@gmail.com emalicímen lehet valamint Takács Istvánnál a Mécs László Keresztény Központ Polgári Társulás elnökénél a következő telefonszámon 0918247755 lehet .
Az emléktársaság Mécs László magyar premontrei szerzetes, költő, lapszerkesztőről lett elnevezve, aki 1930-tól 1944-ig királyhelmeci plébánosként tevékenykedett. Költészete újhumanista, amelyben a szolgálat- és küldetés-jelleg, az eszméltető hang a döntő. Keresztény életigenlése a gazdag, sokszínű élet teljességét hirdeti. Ebből kiindulva határozta el a Mécs László Keresztény Központ Polgári Társulás,hogy mindent megtesz annak érdekében,hogy már a kisdiákokban is tudatosuljon a hagyományainkhoz és gyökereinkhez való ragaszkodás fontossága.

Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”38066″}