44553

Az Európai Parlament plenáris ülése március 12-én elsöprő többséggel hagyta jóvá a munkaerő szabad áramlásának megkönnyítéséről szóló irányelvet. Az irányelv célja a szabad áramlás elősegítése, az akadályok megszűntetése.

A munkavállalók szabad mozgása a négy alapszabadság egyike, amelyeken az egységes piac nyugszik. Emellett az Európai Unió egyik legfőbb értéke és az uniós polgárság alapvető eleme. Annak ellenére, hogy a munkaerő szabad áramlása a Lisszaboni Szerződésben és az Alapjogi Chartában van lefektetve, illetve a 492/2011-es rendelet szabályozza a szabad áramlás egyes részleteit, tehát a jogrendszer kellően ki van építve, számos területen továbbra is léteznek a munkavállalók szabad mozgását gátló indokolatlan akadályok és nem ritka az állampolgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetés.
A statisztikák szerint az uniós állampolgárok csupán 3 százaléka dolgozik egy másik tagállam területén. Ennek fő oka a különböző mesterséges akadályok létezése, mint például a képesítések el nem ismerése.
Bauer Edit, EP-képviselő (MKP) az irányelv parlamenti felelőse értékelte a Tanáccsal kötött megegyezést és a vita során kiemelte, hogy az irányelv nem változtat a rendelet nyújtotta jogokon, csupán elősegíti azt, hogy az uniós polgárok élni tudjanak ezekkel a jogokkal.
Az egyik leggyakrabban előforduló visszatartó tényező, hogy az uniós polgárok nincsenek tisztában az uniós előírásokkal és jogaikkal. Ezt orvosolandó, a most elfogadott jogszabály szerint a tagállamoknak biztosítani kell a világos, többnyelvű, könnyen hozzáférhető, ingyenes, átfogó és naprakész tájékoztatást az uniós jogokról. A tájékoztatásnak magába kell foglalni a jogorvoslat és a jogi védelem tekintetében rendelkezésre álló eszközökre vonatkozó információkat is.
Az irányelvbe bekerült továbbá az a kitétel is, hogy az Európai Unió Bírósága döntései alapján csak azokat a munkaköröket lehet állampolgársághoz kötni, amelyek közvetlenül vagy közvetve a közjog által rájuk ruházott hatáskörök, valamint az állam vagy egyéb hatóságok általános érdekeinek védelmét szolgáló feladatok gyakorlásával járnak.
„Az Európai Unió a világ legfejlettebb piaca, ahol biztosított a termékek, tőke és a szolgáltatások szabad áramlása. A versenyképesség fokozása érdekében biztosítani kell minden uniós polgár számára az európai munkapiachoz való korlátlan és akadálymentes hozzáférést” – tette hozzá Bauer Edit.
Felvidék.ma