44369

2014 a választások éve lesz hazánkban. Sok párt sok jelöltje száll majd harcba a szavazatokért és a különböző funkciókért. Ilyenkor jogosan merül fel a kérdés a felvidéki magyar választóban, hogy melyik az a párt, melyik az a jelölt, aki (legyen az államelnök, vagy bárminemű képviselő) az ő számára a legjobb képviseletet tudja majd biztosítani.
Az érdekképviselet fogalmát legpontosabban az alábbi módon tudjuk definiálni: személyek, vagy szervezetek gazdasági, szellemi, politikai, vagy erkölcsi érdekeinek egyszeri, vagy folyamatos képviselete, más személyek, szervezetek, intézetek előtt.
Ahhoz, hogy valaki érdemben tudja véghezvinni a definiáltakat, elsősorban effektív érdekegyeztetés szükséges. Az érdekegyeztetéshez viszont ismernie kell az általa képviselni kívánt polgárok bajait, gondjait, óhajait és érdekeit. Ezt nevezzük érdekek felismerésnek.
Az alföld költője, Petőfi Sándor, írja a következő sorokat:
„Mit nekem te zordon Kárpátoknak / Fenyvesekkel vadregényes tája! / Tán csodállak, ámde nem szeretlek, / S képzetem hegyvölgyedet nem járja.”
A költő, akinek fantáziája nem foglalkozik hazája egy részével, még lehet nemzetének nagy költője; ám egy államférfi ezt a luxust nem engedheti meg magának. Az államférfi, aki nem foglalkozik hazájának egy jelentős vidékével, nem lehet országának nagy államférfija.
Az érdekképviselet őnála csak egy üres szlogen, egy hangzatos kampányanyag, ami viszont soha nem fog érdekérvényesítésbe és érdekvédelembe kicsúcsosodni.
Mindezek tudatában a mindenkori polgárnak kell eldöntenie, melyik az a párt, kik azok a jelöltek, akik a Felvidék magyarlakta területeit szándékozzák képviselni. Véleményem szerint a magyarság gondjait, társadalmi- és gazdasági felzárkóztatását a jelen politikai helyzetben csak egy párt vállalja fel Szlovákiában, ez a Magyar Közösség Pártja.
E gondolatokkal vezérelve nézek elébe a 2014-es választási évnek, és fogom választani azon jelölteket, akik esetleges megválasztásuk esetén (jó államférfiként) engem és a régiómat fogják képviselni. Erre buzdítom a tisztelt olvasót is!

Nagy Dávid, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”44317,44322,44171″}