44441

Új külsőt kapott a farnadi egyházközség egykori református iskolájának az épülete, amely már gyülekezeti házként szolgál. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának 3 ezer eurós hozzájárulásának, a helyi községi hivatal hathatós támogatásának, valamint a gyülekezet híveinek anyagi és természetbeni adományának köszönhetően újították fel az épületet.
„Mindeddig megsegített minket az Úr” – az 1 Sámuel 7, 12b alapján már többször is megtapasztalhatták ezt a Farnadi Református Egyházközség hívei, hiszen minden esztendőben tudtak tenni valamit az egyházi épületeik érdekében. Igaz ugyan, hogy a kis gyülekezet anyagi lehetősége korlátozott, de Isten kegyelméből és külső segítséggel is megtámogatva, valamint a hívek áldozatkészségének köszönhetően sikerült kis lépésekben előrehaladniuk.
A farnadi egyházközség kívül-belül teljesen lepusztult állapotban kapta vissza egykori iskolája épületét. 2011-re elkészült a belső felújítása, de ennek fejében 5 ezer euró kölcsönt kellett felvenniük az Egyetemes Egyháztól. Nagy volt az örömük, amikor a munkálatok 44441 1végén egy rövid hálaadó imával megnyithatták az ajtót a gyülekezeti tagok előtt, akik végig járhatták az épületet. Sajnos a szűkös anyagiak miatt a szükséges munkálatokat tovább már nem folytathatták abban az évben, de bíztak abban, hogy közalapi támogatásból a későbbiekben ezt majd meg tudják valósítani.
Így a 2012-es évben a barsi egyházmegye az őszi közgyűlésének döntése alapján támogatás céljából felterjesztette az egyházközség kérelmét a Közalap egyházépítői keretéhez. 2013-ban az illetékes kuratórium ajánlása, majd a Zsinati Tanács döntése alapján 3 ezer euró támogatásban részesült a gyülekezetet. Mivel a felújítás költségvetése 8 ezer eurót irányzott elő, így a Községi Hivatalnál is pályáztak, 3 ezer eurót kértek a kiadások fedezésére. Pénzbeli támogatást ugyan az önkormányzat nem tudott nyújtani, de segítséget ígértek a munkálatok elvégzésénél.
Az egykori iskola épületénél a javítási munkálatok július végén kezdődtek meg. A közalapi támogatással, a községi hivatal ígéretének valóra váltásával és a gyülekezeti tagok anyagi és természetbeni adományának köszönhetően megújult az épület külseje. Terasz is készült hozzá, valamint járdát is az épület köré.
Kissné Tóth Ilona lelkipásztor tájékoztatása szerint a megújult épület most közösségi alkalmak megtartására szolgál. Itt vendégelték meg a tatai Református Gimnázium énekkarát, vendég-igehirdetővel itt tudtak fehér asztal mellett beszélgetni, a barsi egyházmegye tavaszi 44441 2közgyűlésének a szeretetvendégségét is ebben az épületben tartották meg. Az ökumenikus imahéten is itt látták vendégül a katolikus és evangélikus testvéreket. Egy segélykoncert megszervezésekor a szolgálattevőket és családtagjaikat is itt fogadták. Nem utolsó sorban a presbitérium tagjai az egyházlátogatás alkalmával is itt beszélgettek a református egyház és a gyülekezet dolgairól az egyházmegyei vizitátorokkal. A gyülekezet konfirmandusai és a gyermek-istentiszteletre járó gyermekek pedig már alig várják, hogy beköszöntsön a jó idő és a teraszon tarthassák meg az alkalmaikat.
Az egyházlátogatás alkalmával vetődött fel a kérdés, hogy miért nevezik az épületet „öreg iskolának”, hisz kívül-belül teljesen megújult. Szóban megegyeztek, hogy átnevezik az egykori iskolát Gyülekezeti Háznak. Hogy erre mikor kerülhet sor ünnepélyes keretek közt, pillanatnyilag nem tudják a választ, mert a javítás után már meg is kezdték az előkészületeket a templom külsejének a rendbetételére. /A templom fala egyre feljebb vizesedik, repedezik és válik el a vakolata./
„Amikor számot adunk, Isten iránti hála van a szívünkben, mert gazdagon megsegített és imádságunkban Tőle kérjük: „Legyen rajtunk Istenünknek, az Úrnak jó indulata, és kezünk munkáját tedd maradandóvá /Zsolt 90, 17/” . Isten iránti hálával van tele a szívünk és köszönjük támogatóinknak a hathatós segítségüket is” – tájékoztatta a Reformata honlapot Kissné Tóth Ilona lelkipásztor.

Reformata, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”37301,27039″}