45097

Az észak-komáromi – (magyarországi) Kecskés László Társaság a rendszerváltás utáni esztendőkben rendszeresen megemlékezett a Felvidékről kitelepített magyarokról.

A hírhedt Benes-dekrétum áldozatairól, azokról az elüldözött testvéreinkről, akiket csakúgy, mint az otthon maradottakat, a kollektív bűnösség vádjával illettek. A 2010-es magyarországi országgyűlési választások során parlamenti képviselővé választották Molnár Attila észak-komáromi polgármestert, aki javasolta, hogy az Országgyűlés (OGY) nyilvánítsa emléknappá április 12-ét, a kitelepítések kezdőnapját. Az OGY 2012. december 7-én meghozta a határozatot, így tavaly először emlékezhettünk valamennyi magyarországi honfitársunkkal együtt a második világháború utáni „lakosságcserére”. Az idén éppen április 12-re esik az emléknap, s hagyományosan azt is Komárom Város Önkormányzata és a Kecskés László Társaság rendezi. (Védnökök: Bagó Zoltán európai parlamenti képviselő és Molnár Attila polgármester.) Az eseményre a Komárom Város képviselő-testületének emlékülésén kerül sor, helyszíne a Monostori erőd Klapka-terme. A 10 órakor kezdődő megemlékezésen beszédet mond Molnár Attila polgármester, felszólal Bagó Zoltán európai parlamenti képviselő, a kitelepítettek részéről a szőnyi id. Nagy Vilmos tekint vissza a fájdalmas időkre. Közreműködik Vesztergám Miklós tárogatóművész, Jónás Csaba versmondó, részletek hangzanak el Másik Lehel-Vizeli Csaba Fehérlaposok c. rockoperájából Varga Miklós és a Magyarok Dalszínháza előadásában. A Monostori erődben 2004-ben elhelyezett kitelepítési emlékmű megkoszorúzásakor – az alkotás Nagy János felvidéki szobrászművészünk munkája, – fellép a bonyhádi kitelepítettek egyesületének énekkara és Fehérvizil István. Az Országgyűlés 2012-ben született határozata „kifejezi nagyrabecsülését mindazoknak is, akiket az adott időszakban csehországi kényszermunkára deportáltak, és ebben a szenvedésekkel teli helyzetben is igyekeztek megőrizni magyarságukat.”
BATTA GYÖRGY, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”44562″}