45891

A szombathelyi Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola és Művészeti Iskola 33 diákja vehetett részt egy 4 napos felvidéki túrán. Az út létrejöttéhez komoly segítséget nyújtott a „Határtalanul az államhatáron túl” címet viselő pályázat keretében, abból a célból, hogy minél több 7. osztályos tanuló eljuthasson egy határon túli magyar területre. Így az iskola diákjai négy felejthetetlen napot tölthettek el a Felvidéken.
Útjuk első állomása a szentpéteri Kossányi József Alapiskola és Óvoda testvériskola közössége fogadta a 33 fős küldöttséget. Az iskola igazgatójának, Bukovszky János és tanárainak közreműködésével ismerkedtek a falu nevezetességeivel.
Láthatták többek között a katolikus templomot, amelyet Pócs Ágnes pedagógus mutatott be a vendégeknek. A barokk római katolikus templom eredetileg 1730-ban épült egy régebbi templom helyén, melyet az 1763-as földrengés után építettek újjá. Az udvarban álló keresztet 1909-ben állították, 2oo4-ben a Szüllő Géza Polgári Társulás keresztet állíttatott a kommunizmus alatt meghurcolt papok emlékére. A templomkertben 2006-ban haranglábat avattak a nándorfehérvári diadal 450. évfordulója emlékére. A kert további érdekessége a Szent Erzsébet szobor, mely 2007-ben készült. A barokk Szentháromság szobor a katolikus templom előtt áll. A katolikus templom előterében található a templom felújításának emléktáblája, melyet 2006. november 26-án helyeztek el. 2012.decemberében a templomkertben megáldásra került az új keresztút. Csalava Gizella pedig a 1784-ben épült református templomot mutatta be. A klasszicista stílusban épült templom orgonája 1935-ből való. Udvarán 2003-ban kopjafát állítottak.
A Zichy-kastély a 18. században épült, jelenleg romos állapotban van. A kastélyt körülvevő parkot a Zichyek létesítették a 19. század végén. A védett park területe 4,41 hektár. A park érdekessége az államilag védett platánfa, már jócskán megvénült, védettnek is nyilvánították, s még mindig éli hosszú életét, melyet a Vásárhelyi család ültetett. A költő-hadvezér Zrínyi Miklósnak is volt udvarháza itt, ami a XVII. században gróf Zichy István és örökösei birtokába került. 1763-ban erős földrengés rémítgette a falu lakosait, még a templom mennyezete is beszakadt. Aztán a Zichy-k építettek egy kastélyt, ahol Klapka György és Damjanich is megszállt később.
A helytörténeti gyűjteményt Havran Erzsébet és Keszeg Mária mutatták be. Kivételes szépségű kézimunkák, úgynevezett toledók készültek Szentpéteren. Az 1940-es budapesti árumintavásáron a közönség szinte szétkapkodta a gyönyörű toledóruhákat, abroszokat, ágyneműket.
Másnap a délelőtti program az alapiskolában folytatódott, ahol a szombathelyi tanulók és az őket kísérő pedagógusok módszertani bemutató órákon vettek részt, majd a tornateremben a látványos hüllőkiállítást és bemutatót tekintették meg. Az iskolai program közös kézműves foglalkozással ért véget.
Délután az Ógyallai csillagvizsgálóba látogattak, ahol érdekes filmvetítés és előadás keretében ismerkedtek a gyerekek az univerzum titkaival. Az asztrofizikális obszervatórium felépítése dr. Konkoly-Thege Miklós nevéhez fűződik. Európában az elsők között 1871-ben hozták létre és a 19. század végén a legjobban felszerelt csillagvizsgálók közé tartozott.
Mielőtt a csapat elutazott volna Alsóbodokra megkértem a szombathelyi Reményik Sándor Általános Iskola és Művészeti Iskola igazgatóját Sátory Károlyt mutassa be az iskolát és ismertesse az iskola nevelési munkáját.
– 2007. augusztusától működő iskolánkat egyházközségünk Reményik Sándor, kolozsvári születésű íróról nevezte el. Reményik élete, munkássága, nevelési törekvéseink, céljaink eléréséhez rengeteg értéket, példát kínál tantestületünk számára.
Munkásságát három fő tematikus csoportba sorolhatjuk: természeti, hazafias, istenes költemények.
E fenti felsorolásból kiindulva, iskolánk nevelési céljainak eléréséhez fő értéknek tekinti: a tudást, logikus gondolkodást, a természet szeretetét, ismeretét, megóvását, a hazaszeretetet, a nemzeti összetartozást, nemzetünk történelmének jó ismeretét, a hitet, Isten hitét, szeretetét, egymás szeretetét, megbecsülését, a keresztény értékek feltétel nélküli elfogadását.
Megfogalmaztuk iskolánk nevelési-oktatási elképzeléseit, melyet már az első tanév során következetesen próbálunk megvalósítani: Alsó tagozatban rugalmas, az iskolaotthonhoz hasonló nevelést-oktatást vezettünk be, melynek a lényege, hogy a gyermek a délutáni gyakorló, tehetséggondozó, felzárkóztató órákat azzal a pedagógussal végzi, aki délelőtt is a tantárgyat tanította. Így nem marad el a házi feladat, a pedagógus a gyerekekkel azt gyakorolja, ami a délelőtt nehezebben ment.
Mivel a kötelező órákat nem toljuk ki délutánra, a szülőknek módjuk van gyermeküket a család időbeosztásának függvényében több lépcsőben (kötelező órák után, ebéd után, gyakorló órák után, ill. szabadidős foglalkozások után) hazavinni. Az iskolában kötelező jelleggel -órarendbe építve-, heti két órában tartjuk a hitoktatást (katolikus, református, evangélikus), ahol mindenki a felekezetének megfelelő foglalkozáson vesz részt. Felső tagozaton szaktantermi oktatást alakítottunk ki. Minden teremben az adott tantárgy szemléltetőeszközei mellett szakkönyvi állományt helyeztünk el. Az informatika szaktantermet korszerű számítógépekkel szereltük fel, kibővítettük internetes hálózatunkat, újonnan kialakított könyvtárunkban a sok szép könyv mellett korszerű számítógépek segítik a könyvtár látogatóinak munkáját, szórakozását.
Törekedünk a magas színvonalú, igényes nevelő-oktató munkára. Különösen nagy hangsúlyt fektetünk az egyes tantárgyakon belül a keresztény értékek közvetítésére, a gyerekek jellemének formálására. Igyekezünk szeretetteljes légkört teremteni, hogy a gyerekek örömmel, félelem nélkül járjanak iskolába. A felső tagozaton is működtetünk egy napközis csoportot, segítve a tanulást és a házi feladat megírását.
Tehetséggondozással, korrepetálással, versenyfelkészítéssel és a különböző szakkörökkel segítjük tanulóinkat, hogy választásuknak megfelelő középiskolába nyerjenek felvételt.
Minden hétfőn 8 órakor, az iskola összes tanulója az evangélikus templomban, ökumenikus szellemben tartott áhitaton vesz részt, ahol közösen ráhangolódunk a hétre, énekléssel, imádsággal, megemlékezünk nemzetünk soron következő ünnepeiről, történelmi eseményeiről. Itt kerül sor hétről-hétre, a szép eredményeket elért, az ünnepségeken jól szereplő és egyéb pozitív tevékenységet végző tanulóink dicséretére, kiemelésére az iskola közössége előtt.
Mind az alsó, mind pedig a felső tagozaton nagy hangsúlyt fektetnünk a tehetséggondozásra és a fejlesztésre. Célunk, hogy minél több gyermeket sikerélményhez juttassunk. A különböző versenyeken, megmérettetéseken, rendezvényeken nem feltétlenül a kimagasló eredmény elérése az iskola elvárása tanulóitól és a felkészítő pedagógusoktól, hanem a tisztességes helytállás. Fontos a lelkiismeretes munka, mely sikerélményhez, rutinhoz juttatja tanulóinkat. Meggyőződésünk, hogy minden gyermekben fellelhető valamilyen képesség, tehetség, melyet fejleszteni, gondozni lehet.
Leendő elsőseink két idegen nyelv, az angol és a német nyelv közül választhatnak. Az idegen nyelv ilyen korai oktatását, természetesen az életkori sajátosságoknak messzemenően megfelelő módszerek alkalmazásával végezzük.
Iskolánk Házirendje egy magatartás és szorgalom értékelési rendszert tartalmaz, mely szigorúan megköveteli tanulóinktól, hogy maradéktalanul betartsák az iskola Házirendjében és Etikai kódexében leírtakat. A rendszer szigorú, de következetes és igazságos. Megszünteti az esetleges félreértéseket, a tanulók „beskatulyázását”. Segítségével az osztályfőnök, a szaktanár, a szülő és ha kell, az iskola vezetése időben értesül a gyerekekkel kapcsolatos problémákról és azt mielőbb, közösen orvosolni tudja.
„Az előző évek tapasztalataiból kiindulva a négynapos felvidéki kirándulásról fáradtan, de élményekkel telve érkeztek haza a tanulók. Naplóikban megörökítik a látottakat. Szívükben pedig hazaviszik a felvidéki magyar gyerekek és tanárok kedvességét, vendégszeretetét. Gyakran emlegetik, hogy megsimogatták a Corgon lábujját, tehát majd ismét visszatérnek a Felvidékre” – mondta a szombathelyi általános iskola igazgatója.
További képek az kirándulásról megtekinthető a Képgalériában ITT >>>

Miriák Ferenc, Felvidék.ma
A szerző felvételei
{iarelatednews articleid=”45874,39328,44597″}