46294

A találkozóra, amelynek házigazdája a bonyhádi Felvidékiek Egyesülete, Tardoskeddről, Udvardról, Deákiból, Alsószeliből, Kismácsédról és Fél községből érkeztek több mint százan.  És még legalább ennyi vendég látogatott el a találkozóra azokból a magyarországi községekből, városokból, ahol áttelepített felvidékiek és leszármazottaik élnek.
Felvidéki települések lakói az onnan elszármazottakkal találkoztak pünkösdhétfőn Bonyhádon, a felvidéki magyarok kitelepítésének 67. évfordulóján.
Kolozsiné Gergely Cecília, az egyesület elnöke elmondta, az idei eseményen a Vág folyóhoz közeli Deáki településnek – Serédi Jusztinián hercegprímás szülőfalujának – kulturális csoportjai, a helyi iskola diákjai, a deáki nyugdíjas klub tagjai mutatkoztak be tánccal, népdalokkal. Ez alkalomból fellépett a bonyhádi Székely Kör kórusa és a Völgység néptáncegyüttes is.
A találkozó résztvevői megkoszorúzták a bonyhádi Völgységi Múzeum falán elhelyezett, a felvidéki magyarok kitelepítésére emlékező táblát.
A bonyhádi egyesület arra törekedett, hogy azok a felvidéki települések, ahonnan elszármaztak és a befogadó magyar falvak önkormányzatai testvértelepülésekké váljanak. Az utóbbi években három Tolna megyei község Zomba, Kakasd és Mórágy Alsószelivel, Deákival, és Fél községgel kötött partnertelepülési szerződést – mondta a bonyhádi egyesület vezetője.
A második világháború után, a magyarság kollektív bűnösségét kimondó Beneš-dekrétumok, majd a csehszlovák-magyar lakosságcsere-egyezmény nyomán 1947-ben és 1948-ban 23 ezer magyar család érkezett Magyarországra a Felvidékről, közülük 680 család, csaknem háromezer ember Tolna megyében, Bonyhád környékén talált új otthonra – emlékeztetett az egyesület elnöke.
A Völgységben 22 település adott otthont 33 felvidéki községből érkezett magyaroknak.
A felvidéki származásúak az áttelepítés 50. évfordulója után kezdték szervezni közösségeiket – tette hozzá. Az idei találkozó vendégei voltak a hajósi, lánycsóki, pécsváradi, kakasdi, zombai, mórágyi egyesületek, csoportok is.

hirado.hu nyomán Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”46234,34062,33735″}