46616

Majd csak a következő hetekre várható a 2014/2015-ös tanév őszi szemeszterére vonatkozó miniszteri ösztöndíjas részképzős pályázat – a teljes szemeszteres részképzés, illetve a részképzős tanulmányút – hivatalos megjelenése, nem árt azonban, ha pályázni kívánók már most hozzálátnak a szükséges dokumentumok beszerzéséhez – figyelmeztetnek a pályázat kiírói.

A pályázat legfontosabb melléklete a magyarországi befogadó felsőoktatási intézmény által aláírt Befogadó nyilatkozat. A késői megjelenés miatt ezért a pályázat kiírói javasolják, hogy a pályázni kívánó hallgatók az intézménytől még a jelen, 2013/2014-es tanév tavaszi szemeszterének (vizsgaidőszak) végéig szerezzék be az őszi félévre vonatkozó befogadó nyilatkozatot, a befogadó tanár jóváhagyásával,  a Tanulmányi Osztály/Dékáni Hivatal aláírásával, valamint a részképzés időtartamának pontos feltüntetésével együtt.
Fontos, hogy a befogadó nyilatkozat kérésekor szükség esetén a pályázni kívánó hallgatók ismertessék a befogadó intézménnyel a magyarországi felsőoktatási intézmény számára szóló ún. Tájékoztatót.
A teljes szemeszteres ösztöndíj időtartama a 2014/2015-ös tanév őszi szemesztere (5 hónap), a részképzős tanulmányút ösztöndíj időtartama 1-3 hónap és 2014. október 1. és 2015. január 15. között használható fel.
A pályázni kívánó hallgatók már most elkezdhetik előkészíteni, illetve beszerezni a megpályázható tanulmányokra vonatkozó igazolásokat és mellékleteket is. Csatolniuk kell majd az utolsó két lezárt tanulmányi félév átlagát, a mester képzési ciklusban első évfolyamban tanulmányokat folytató hallgatók esetében az utolsó 2 alapképzés tanulmányi félév átlagát igazoló indexmásolatot a tanulmányi osztály hitelesítésével, valamint a szülőföldi hallgatói jogviszony igazolást. Azoknak a pályázóknak, akik hallgatói jogviszonyukat a részképzés idejére megszakítják, a szülőföldi intézmény részéről jóváhagyott egyéni tanulmányi terv vagy a tanulmányok megszakításáról szóló hivatalos igazolást is be kell majd nyújtaniuk.
Közösségi tevékenységet végző, tanulmányi versenyeken sikeresen szereplő, vagy már publikációval bíró hallgatók többletpontokra számíthatnak a pályázat során, az ezeket tartalmazó dokumentumot, igazolást szintén ajánlatos elkészíteni még a pályázati kiírás hivatalos megjelenése előtt.
Portálunkról a Befogadó nyilatkozat és a Tájékoztató is letölthető.
A pályázatokat legkorábban 2014. július 1-től lehet benyújtani.
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2014. július 22. helyi idő szerint 16.00 óra.
A pályázatokat 1 példányban személyesen vagy – ajánlott küldeményként – postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:
Združenie za spoločné ciele – Szövetség a Közös Célokért
945 01 Komárno, Nám. Kossutha 3
A felvételi vizsgára 2014. július 30-án került sor 10 órátóla Balassi Intézet Hungarológia Tagozatán – Márton Áron Szakkollégium (1037 Budapest Kunigunda útja 35.), Magyarország.
A magyar kormány Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség továbbképzését és utánpótlását kívánja támogatni, valamint célja, hogy lehetőséget nyújtson a határon túli magyar hallgatóknak a magyar nyelven elsajátítható tudásmennyiség kiszélesítéséhez, a tudományos, kutatói tevékenységük folytatásához, és elősegíti az anyaországgal folytatott intenzív oktatási-szakmai kapcsolattartást.
A felvételi követelmények és mintafeladatsorok ITT>>> érhetőek el.

Felvidék.ma