46605

Az ellenzéki képviselők azt szeretnék, ha a termőföld tulajdonjogának megszerzéséről szóló törvény, amelynek módosítását májusi ülésén gyorsított eljárásban fogadta el a parlament, az Alkotmánybíróság is megvizsgálná. A képviselőknek azonban ez idáig nem sikerült az ügyben közös nevezőre jutniuk, így két beadványt készítettek elő az Alkotmánybíróságra.
Az egyiket Martin Chren (NOVA), a másikat pedig Peter Muránsky (KDH) dolgozta ki. Mindkét beadványt elküldték valamennyi parlamenti frakciónak. „Két beadvány is beadható, vagy pedig az ellenzék megegyezik és összefog” – jelentette ki a TASR hírügynökségnek Martin Chren, aki a májusban elfogadott törvényben több alkotmánysértést is lát, egyebek mellett például a magánvagyonnal való bánásmód korlátozását kifogásolja.
A szóban forgó jogszabály ugyanis szigorította a szlovákiai mezőgazdasági föld eladásának feltételeit. A törvényt gyorsított eljárásban szavazta meg a parlament, mivel a mezőgazdasági tárca álláspontja szerint a szlovák termőföldet hatékonyabban kell védelmezni, és elejét kell venni a spekulatív földvásárlásnak. A változás értelmében a termőföldet csak olyan személyek vásárolhatják meg, akik már legalább három éve a mezőgazdasági termelésben vállalkoznak vagy dolgoznak, és a termőföld továbbra is kizárólag mezőgazdasági célra használható fel.
Az abban a településben gazdálkodó mezőgazdasági szövetkezetek, mezőgazdasági vállalatok és magángazdák, ahol a szóban forgó termőföld található, elővásárlási joggal rendelkeznek. Amennyiben ezek nem érdeklődnek a szóban forgó termőföld iránt, a szomszédos településen dolgozó vagy vállalkozó mezőgazdászoknak, esetleg más területen dolgozóknak lesz elővásárlási joguk. A szóban forgó termőföldet csak azután szerezheti meg más, ha a felsoroltak közül senki sem érdeklődik iránta.
A termőföldeladás és -ajándékozás korlátozása nem vonatkozik a kiskertekre és a települési zónában található termőföldre, illetve a 2000 négyzetmétert meg nem haladó földterületekre, akkor is, ha azok a településen kívül találhatók. Azokra a földterületekre sem vonatkozik a korlátozás, amelyeket a területrendezési terv előírásai értelmében építkezésekre szánnak, valamint azokra sem, amelyek mezőgazdasági felhasználhatósága korlátozott, például a természetvédelem vagy a vízforrásvédelem miatt.
Az új jogszabály szerint továbbra is tiszteletben kell tartani a társtulajdonosok elővásárlási jogát. Az eladásukba vagy az ajándékozásukba való beleegyezésük abban az esetben azonban nem szükséges, ha a saját rész eladása vagy ajándékozása közelálló személynek, például a gyerekeknek vagy a férjnek, illetve feleségnek történik.
A termőföld tulajdonjogát nem szerezheti meg az olyan állam, állampolgár, vagy az olyan fizikai, illetve jogi személy, amelynek a lakhelye, illetve a székhelye egy olyan államban van, amelynek a jogszabályai szintén nem teszik lehetővé, hogy egy szlovákiai polgár termőföldhöz jusson ott. A korlátozás nem vonatkozik az örökösödés útján szerzett termőföldre, az Európai Unió tagállamaira, az Európai Gazdasági Térség országaira, Svájcra, illetve azokra az országokra, amelyek a nemzetközi szerződések alapján kivétel képeznek a korlátozás alól.
Némely ellenzéki képviselő már a jogszabály májusi megtárgyalása során kifogásolta annak alkotmányellenességét. A szóban forgó képviselők szerint a jogszabály előnyben részesíti a nagyvállalkozókat és a pénzügyi befektetőket. Több képviselő ezért már akkor eljárási indítványokkal a programpont visszavonását követelte, de a szavazás során nem jártak sikerrel.

dé, Felvidék.ma