46255a

Felvidék, Csallóköz, Tardoskedd, Pozsonyvezekény – a Duna televízió élő közvetítésében többek között ezek a táblák, zászlók is láthatóak voltak Csíksomlyón, ahol a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben bemutatott mai hálaadó misére több százezer zarándok gyűlt össze a világ minden tájáról – a csallóközi, matyusföldi, pozsonyvezekényi, jókai, bősi zarandokok minden évben visszatérnek pünkösdkor Csíksomlyóra.

A csíksomlyói pünkösdi zarándoklat liturgikus programja a csíksomlyói kegytemplomban bemutatott szentmisével már péntek este megkezdődött. A félezer éves Boldogasszony kegyszobrot őrző templomhoz vezető Szék útja, illetve a ferences kolostor előtti tér már akkor megtelt a búcsúra érkezett zarándokokkal, akik közül sokan virrasztással töltötték az elmúlt éjszakát a kegytemplomban, a mai szabadtéri hálaadásra készülve.
Még péntek este befutott Székelyföldre az Össznemzeti Zarándokvonat néven egyesült két, Magyarországról indult különvonat, a Székely Gyors, illetve a Csíksomlyó Expressz több mint fél kilométeres szerelvénye. A harmadik, Boldogasszony zarándokvonat pedig már csütörtök este megérkezett Gyergyószentmiklósra, onnan pedig Gyimesbükkre, az “ezer éves határhoz” vitte a csíksomlyói búcsúba készülő utasait.
A Szék útján összefüggő embertömeg özönlött ma délelőtt a kegytemplom felé, amelyben feliratok, zászlók, sajátos kitűzők jelezték hordozóiknak a különböző Kárpát-medencei településekhez, kisebb közösségekhez való tartozását a felvidéki Tardoskeddtől a székelyföldi Oroszhegyig, a nyugat-magyarországi Fertőendrédtől a partiumi Aradig. Felvidéki zarandokok zászloit, hirdetotablait latbattuk. Csallokozi, matyusfoldi, pozsonyvezekenyi, jókai, bosi zarandokok minden evben visszaternek punkosdkor Csiksomlyora.A fiatalok közül sokan székely népviseletbe, vagy cserkészegyenruhába öltöztek, mint például gyergyóújfalusi diákok. De távolabbi országok lobogói is feltűntek a tömegben, még kanadai zászlót is lehetett látni.
Hármashalom-oltár előtt helyi idő szerint déli fél egykor (magyar idő szerint 11.30-kor) kezdődött el a pünkösdi búcsú hagyományos szabadtéri szentmiséje, melyet Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Főegyházmegye érseke mutatott be, a szentbeszédet Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes, plébános tartotta, aki beszédében elmondta: fontosnak tartja, hogy  félretegyük a nemzeti és az egyházi romantikát, s kezdjünk el valóban közösségeink és a magyarság megmaradásért cselekedni. Mint mondta, ehhez arra van szükség, hogy felismerjük a másikban rejlő tehetséget, amellyel a közösséget szolgálja. A nép a szekér, s a lovak nem ugorhatnak össze, hiszen a szekeret egy irányba kell húzni – fogalmazott. A pünkösdszombati szentmise prédikációjában a Maros-Küküllő kerületi főesperes kifejtette, hogy a boldog élet titka az ige figyelmes hallgatásában, majd az életben történő aprópénzre váltásában ölt testet. Elmondta, hogy az idei búcsú középpontjában álló Szűz Mária valóban boldog volt, mert szívébe véste ezeket a szavakat. Mária alakjának fontossága kapcsán kiemelte, hogy a szentírásban sokat nem szerepel Jézus anyja, de a keresztény hit három legfontosabb mozzanatánál, Jézus megtestesülésekor, az emberiség megváltásakor, valamint az egyház születésekor egyaránt jelen volt.
A zarándoklat liturgikus programja vasárnap és pünkösdhétfőn folytatódik. Június 8-án, pünkösd napján szentmisék a kegytemplomban reggel 7-kor, 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor lesznek. Másnap, június 9-én, hétfőn pünkösd másodnapján a szentmisék a kegytemplomban szintén ünnepi sorrendben lesznek: 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor.

mti/ lm, Felvidék.ma
Fotó: mti
{iarelatednews articleid=”46228,39680″}