46394 1

Budapesten a Polgárok Házában került bemutatásra június 12-én az alig pár nappal ezelőtt megjelent FELVIDÉK 1918 – 1928 c. kiadvány, melynek szerzője Popély Gyula történész. A kötet második része annak a sorozatnak, melynek első része FELVIDÉK 1914-1920 címmel 2010-ben jelent meg.
A csaknem 500 oldalas kötet a Kárpátia Stúdió kiadásában jelent meg igen szép kivitelben, szlovák, német és angol nyelvű rezümével a végén. Az első évtized csehszlovák uralom alatt alcímmel megjelent kötet, az elszakított északi országrészben élő magyarság helyzetét vizsgálja a kényszerű realitássá váló Csehszlovák Köztársaság első tíz évében.
A könyvet Dr. Izsák Lajos történész, professzor emeritus a MTA doktora méltatta, aki előbb Popély Gyula eddigi munkásságát is értékelve, kiemelte e könyvsorozat pótolhatatlan értékét. Felhívta a figyelmet az alapos és szakmai kutató munka értékére, mely által a jelen és jövő nemzedék egy nagyon fontos történelmi időszakkal ismerkedhet meg. Nemcsak történelmi adatokat ad a könyv olvasási élménye, de nemzeti önismeretet, erőt is ad a további küzdéshez, megmaradásunk megerősítéséhez.
A bemutatón megszólaló szerző Popély Gyula felvázolta a könyv tartalmát, fejezetekre bontva. Az óriási forrásanyag és kutatás által a „mi miért történt” kérdésekre is választ kap az olvasó. A történész felhívta az érdeklődők figyelmét, hogy e könyvet nem „sírfeliratnak” szánta, de azt is hangsúlyozta, hogy:”.. ne feledjük, a jelen meg nem értése leginkább a múlt nem ismeréséből eredeztethető”. Mondandóját,- melyet vastapssal köszönt meg a közönség- a következő gondolatokkal zárta: „A történésznek az a feladata, hogy oknyomozó módon feltárja és bemutassa múltunk ismeretlen, ill. rosszul ismert lapjait. A következő lépés pedig már a politikusainké lenne. A kellő történelmi ismeretekkel felvértezve nekik arra kellene törekedniük, hogy a múlt tanulságait felhasználva megtalálják a túlélésünk járható útjait. A történész szállítja a tudás munícióit, abban a reményben, hogy az igazság feltárásával és kimondásával pozitív irányban előmozdítja a politikai megoldások lehetőségeit, valamint hatékonyan növeli a magyar nemzeti közösségünk önértékelését és önbecsülését. Végezetül munkámat nem sírfeliratnak szántam a kipusztult felvidéki magyarság sírkövére, hanem erőt adó forrásnak a Muszáj-Herkulesek mostani és jövőbeli küzdelmeihez.”
A könyvbemutatón – a több mint 100 részt vevő között olyan neves vendégek is megtisztelték a szerzőt, mint Koltay Gábor, Raffay Ernő, Takaró Mihály, Szakály Sándor, valamint felvidéki tisztelői is, köztük a könyv támogatója is a párkányi Béres házaspár, melynek mind a szerző, mind a kiadó vezetője, Szakács Árpád köszönetet mondott.

DE, Felvidék.ma
46394 246394 346394 4

{iarelatednews articleid=”46221,46188,42700″}