46366

A 2007-ben boldoggá avatott szociális testvért ábrázoló képet 2014. június 9-én Szepsiben hálaadó ünnepi szentmise keretében leplezték le.
A szolgálati papságért és az Istennek szentelt életért bemutatott szentmise főcelebránsa Gábor Bertalan esperes-plébános volt, aki aznap ünnepelte pappá szentelésének 40. évfordulóját. A hálaadó szentmise ünnepi szónokaként Kertész Ferenc, tokaji esperes-plébános mondott szentbeszédet. Pásztor Zoltán püspöki helynök vezetésével a jubilánssal együtt miséztek a kassai főegyházmegye magyar ajkú papjai. Az oltárszolgálatot a kassai szeminárium papnövendékei: Bela Tamás, Schmotzer Péter és Szeles Péter végezték. Orgonált, és az énekeket vezetette Boszlai András, kántor.46366 1
A szentmisét megtisztelte jelenlétével Czimbalmosné Molnár Éva, kassai főkonzul és Zachariás István, Szepsi város főpolgármestere, Kassa megye alelnöke, akik a szentmise végén ünnepélyesen leleplezték Szabó Ottó festőművész alkotását: Boldog Salkaházi Sára testvér – Az üldözöttek oltalmazója című képét. Jelent volt még a nagytiszteletű Gábor Lajos, szepsi és Gyüre Zoltán, nyugalmazott református lelkipásztor.
A képet Pásztor Zoltán püspöki helynök áldotta meg mementóul az utókornak, hogy Sára testvérhez hasonlóan az itt élők is, meghallva a Jó Pásztor hangját, merjék választani a feltétel nélküli bizalom útját. Sára testvér élete nemcsak azért közeli korunk emberéhez, mert időben aránylag közel van hozzánk, de azért is, mivel életútján hasonló kihívásokkal kellett szembenéznie, mint sokunknak – hangsúlyozta.
A templomi kép megáldása után a főkonzulasszony és a polgármester köszöntötte az egybegyűlteket a további közös összefogásra bátorítva az együttünneplőket.
A Szlovák Köztársaság illetékes misztériuma 2014. április 28-án hagyta jóvá a Kassai Érseki Hivatal kérelmét, hogy Szepsiben 2015. szeptember 1-jén megnyissa kapuit a Boldog Salkaházi Sáráról nevezett magyar tannyelvű iskolaközpont.
BG, Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”37307″}
46366 2