48947

Milyen módon támogatja az állam a kezdő fiatal mezőgazdasági vállalkozókat és családi gazdaságokat?
Azokat, a negyvenedik életévüket be nem töltött személyeket, akik ún. speciális termények termesztésére, zöldség- és gyümölcstermesztésre, illetve állattenyésztésre adnák a fejüket, az állam a jövő évtől a következő módokon támogatja (legalábbis az ígéretek szerint):
Vissza nem térítendő támogatás az alapfelszerelés beszerzésére

Legfeljebb 40 ezer euró összegű támogatás két részletben (maximálisan 2 x 20 ezer euró) folyósítva.
A fiatal gazda az első részletet a kérelme jóváhagyása után, a következő részletet a vállalkozása megkezdése után kapja kézhez.
Állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterület bérbeadása
Erre a célra 11 ezer hektárnyi állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterület áll rendelkezésre.
Azoktól a nagy agrárvállalatoktól, amelyek esetében az állammal kötött bérleti szerződések rövid időn belül lejárnak, erre a célra bizonyos földterületeket csoportosítanak  A legfeljebb 1000 hektár földterületet bérlő nagyvállalatok esetében 5 %-ot, az 1 000 ha-t meghaladó földterületet bérlők esetében a 10 %-ot kell erre a célra felszabadítani.
Egy fiatal gazda maximálisan 28 hektárnyi földterületre tarthat igényt.
A gazda az adott mezőgazdasági földterületen zöldséget, gyümölcsöt termeszthet, illetve állatokat tenyészthet.
A gazda a földterület megvásárlása esetén a Szlovák Garanciális és Fejlesztési Bankhoz fordulhat támogatásért előnyös hitelfelvételek mellett.
A továbbiakban is folytatódnak a földterületi, tulajdonjogi rendezések, amelyek által újabb mezőgazdasági földterületek szabadíthatók fel.
Előnyös hitel földvásárlásra a Szlovák Földalaptól a Szlovák Garanciális és Fejlesztési Bank segítségével:
A legkisebb igényelhető hitelösszeg 3000 euró, a legmagasabb 30 ezer euró.
Az igénylő önrésze a hitel nagyságának a 10 százalékát teszi ki.
Az alapkamat 0,53 %, amelyhez még társul a kérvényező hitelességének értékelése utáni haszonkulcs.
Az alap kamathoz hozzászámított kockázati jutalék mértéke 1,53 %-tól 2,73 %-ig terjed.
Az egyénre szabott kamatozású hiteltörlesztés maximális határideje 15 év.
A fizetésképtelenségért a gazda a termőföldjével felel.
A támogatás igénylője munkanélküli foglalkoztatásáért cserébe 50 %-os bértámogatásban, illetve járulékfizetési kedvezményben (egészségügyi, szociális biztosítás) részesül.
A támogatás 12-24 hónapra szól, amelynek feltétele, hogy az alkalmazott fizetése nem haladhatja meg az 593,35 eurót. Feltétel, hogy az alkalmazott 15 és 24 év közötti vagy 50 év feletti legyen, és ne rendelkezzen állandó munkaviszonnyal.
85 millió euró – 2020-ig bezáróan ilyen nagyságú összeget szeretne az állam a földrendezés céljára fordítani, aminek oka a máig fennálló szétaprózott földtulajdonlás, amely egyfajta teherként nehezedik a kezdő vállalkozásokra is.
Országos szinten ezidáig a földterületek 10 %-a esetében történt meg a tulajdonjog megfelelő rendezése.
Szlovákiában jelenleg az egy parcellára eső tulajdonosi részarány 10,45 tulajdonos, amit a földrendezés után 5 főre szeretnének csökkenteni.
A 3 559 földkataszteren belül 3 141 esetében ezidáig nem történt meg a birtokrendezés.
Ki jogosult a jövő évtől a támogatás igénybevételére?
Az a támogatás iránti kérvény leadásáig a negyvenedik életévét be nem töltött fiatal, megfelelő szakismerettel rendelkező gazda, aki egyéni vállalkozóként, fizikai személyként gazdálkodik.
Az a kisgazda, egyéni vállalkozó (beleértve a kis- és középvállalkozást), amely 50 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztat, és éves forgalma nem haladja meg a 10 millió eurót.
Az a családi gazdaságot üzemeltető mezőgazdász, aki egyéni vállalkozóként legkevesebb két családtagját, beleszámítva a házastársát, alkalmazottként teljes munkaidőben foglalkoztatja.
A feltüntetett kategóriákat a szaktárca szerint nem minden esetben kell elkülönítve kezelnünk, mivel a kisgazda ugyanakkor lehet családi vállalkozást üzemeltető, illetve fiatal gazda is.
A támogatás céljaként feltüntethető a vállalkozók olyan specifikus csoportjainak a kialakítása, amelyek Szlovákiában elég gyéren képviseltetik magukat.

hnonline/hcs, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”48829,48698,48554,48571,48777,48381″}