48685

Az óvodapedagógusoké volt a főszerep szeptember 17-én Nyitrán. A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán 29 óvodapedagógus gyűlt össze, hogy meghallgassa Fáyné Dombi Alice, Borbély Diana és Szekeres László előadását, s megvitassa a készülő képzési program kerettantervét.
Dr. habil. Fáyné Dombi Alice, a Szegedi Tudományegyetem oktatójának a gyereknevelésről és a gyermekkorban kialakuló  kompetenciarendszerekről tartott “Kompetens óvodás – kompetens kisiskolás” című, gyakorlati tapasztalatokkal színesített előadása nemcsak a gyakorló óvodapedagógusokat, hanem a jelen levő laikus közönséget is lebilincselte. Dr. Borbély Diana a módosított ISCED 0 Állami Oktatási Program előnyeivel és hátrányaival ismertette meg a hallgatóságot, Dr. Szekeres László, a kar oktatási dékánhelyettese pedig rövid betekintést nyújtott a Pedagógusképző Intézet akkreditációra váró új óvodapedagógiai tanulmányi programába, kiemelve annak az eddigi programnál sokkal gyakorlatiasabb jellegét.
A módszertani nap folytatásában az egybegyűltek megvitatták az óvodapedagógus-képzésre vonatkozó elképzeléseiket, illetve a képzéssel kapcsolatban megfogalmazódó igényeiket. Teljes volt az egyetértés a módszertan megerősítésének szükségességében, és több javaslat is elhangzott az oktatás játékossá tételére, illetve a játéknak az oktatásba való beillesztésére vonatkozóan. Élénk vita bontakozott ki a bemutatott tanulmányi program kapcsán is. Ezt követően került szóba az SZMPSZ és a kar együttműködésének lehetősége az életen át történő tanulás szervezésében, végezetül pedig az intézet munkatársai ismertették azokat a lehetőségeket, amelyekkel a KETK segíti a hallgatók szakmai előmenetelét az egyetem elhagyása után is.
A beszélgetésbe a gyakorló óvodapedagógusok és az óvodapedagógus-képzésben részt vevő oktatók, illetve a Pedagógusképző Intézet igazgatója, Dr. Balla István kapcsolódott be.
A rendezvény a Nyitrai Kontantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának Pedagógusképző Intézete és az SZMPSZ Nyitrai Területi Választmánya közös szervezésében valósult meg. A Felvidék.mát Laczkó Sándor, az egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának sajtóreferense tájékoztatta.

48685a48685b

Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”48549,48493″}