50430

Készítsétek el az Úr útját, egyengessétek ösvényeit – halljuk az evangéliumban, amely után Pintér Zoltán zsitvabesenyői esperesplébános, püspöki tanácsos mond szentbeszédet.

Hallhatják Zoltán atya egyik adventi versét is.
Katolikus házasság – Szlávik Antal atya, egyházjogász családpasztorációval foglalkozó lelkipásztorként ismét a vegyes házasságról beszél.
Városmisszió kezdődik Dunaszerdahelyen. Néhány előadót, tanúságtevőt említünk.
A „Találkozás a kereszténységgel c.” sorozat témája: ésszerű-e hinni a feltámadásban?
Az „Észre-Vesz” idei utolsó szerencsés megfejtőjét még kisorsoljuk – hitismeret terjesztő játékunk húsvétig szünetel.

Szerkesztő: Ürge Tamás
Adásidő : 2014-12-07 vasárnap 7 óra 5 perc
Ismétlés : 2014-12-08 hétfő 13 óra 5 perc

Felvidék.ma