50874

Több mint 6400 eurós költséggel újultak meg az alsólánci templom ablakai. A hívek és a helyi önkormányzat támogatásán kívül az házközség a munkálatokra 2 800 euró támogatást kapott a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának egyházépítői keretétől.

A gyülekezet vezetősége 2014. év eleji zárszámadó presbiteri gyűlésén határozta el a templom régi, elévült és megkopott külsejű ablakainak a cseréjét. Erre a célra összpontosította a meglévő anyagi forrásait is, amit 815 eurót tett ki, de gyűjtést is hirdetett a költségek fedezésére. A hívektől mintegy 2 295 euró gyűlt össze a célarányos adakozás keretén belül. De sikerült támogatást szerezniük a helyi községi hivataltól is, akik 500 euróval járultak hozzá a kiadások fedezéséhez.

Jelentős összegű támogatást – 2 800 eurót – kapott az egyházközség a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának egyházépítői keretétől, amelyre még az elmúlt évben pályáztak az abaúj-tornai egyházmegyén keresztül, vagyis az őszi közgyűlés jóváhagyása alapján került kérvényük felterjesztésre az illetékes kuratóriumhoz, amelynek a döntését a Zsinati Tanács is jóváhagyta.

A meglévő pénzkeret után azonban komoly elvi-gyakorlatai döntéshozói folyamat kezdődött el. El kellett ugyanis dönteni, hogy milyen minőségű ablakokra cserélik le a régi, elavultakat: legyen minél olcsóbb vagy pedig minőségibb, de drágább. Végül a presbitérium a legkiválóbb minőségű nyílászárók mellett tette le a voksát, mivel a lehetőségeikhez mérten a legjobbat akarták odatenni az „Úr oltárára”. Nem szerettek volna ugyanis, ha a templomba silány, olcsó, magát fának hazudó anyagból készült ablakok kerültek volna, helyette inkább lemondtak a bejárati ajtó cseréjéről. Hosszas keresés után találtak rá a kivitelezést is felvállaló hazai gyártóra, aki 6 410 euró összköltségen tölgyfából készült ablakokat épített be az alsólánci reformátusok lelki otthonába. Mivel azonban a vállalkozók nagyon elfoglaltak voltak, így egészen december elejéig várni kellett a munkálatok elvégzésével.

„Az eredmény önmagáért beszél. Istennek legyen hála a sikeres ablakcseréért. Az ablakok által átengedett fény is hirdesse minden halandónak: eszközök vagyunk Isten kezében” – közölte a Reformata honlappal a munkálatok befejezése után Nagy Gábor lelkipásztor.

Reformata, Felvidék.ma
Fotó: Gyüre Dóra, facebook