50953

A Pátria rádióban január 4-én a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája a tanítványok jutalma. Szó lesz az első alkalommal átadott Pálóczi Czinke István-díjról, valamint betekintést nyújtunk a gömöri egyházmegye programjaiba.

Mi azoknak a tanítványoknak a jutalma, akik Jézusért mindent elhagytak és követték őt? De ezt a kérdést feltehetik a mai tanítványok, hogy mit kapnak mindezért cserébe. A választ megtudjuk Vargha Balázs szádelői lelkipásztor igehirdetéséből.

Az elmúlt év decemberében Rimaszombatban tartotta meg cikluszáró ülését a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinata. A hat éves választási időszak 12 zsinati ülésének ünnepi istentiszteletén első alkalommal adták át a 2013-ban alapított Pálóczi Czinke István-díjat. A díj megalapításáról Fekete Vince főgondnokot, dr. Csémy Lajosról, a prágai Károly Egyetem nyugalmazott egyetemi tanárról pedig Erdélyi Géza nyugalmazott püspököt kérdezzük, aki méltatta a kitüntetett életpályáját.
Az ünnepi istentiszteleten a börtönmisszió területén végzett munkájának eredményeként oklevelet kapott Antala Éva, nagyölvedi lelkipásztor, a Szlovák Testvéri Börtöntársaság ügyvezető igazgatója. Az egyház vezetésének az elismeréséről kérdeztük őt.

A gömöri egyházmegyében az utóbbi években különféle programokkal próbálják fellendíteni a hitéletet. Nemcsak olyanokkal, amelyek más egyházmegyében már beváltak, hanem saját ötlettárukból származó rendezvényekkel is próbálkoznak. A részletekről Szarvas László missziói előadóval beszélgetünk.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.
A műsor ismétlésére másnap, hétfőn 13.05 órakor kerül sor.
Az egyházi műsor hangos ajánlója itt hallgatható meg.
A Világosság egyházi műsort a közvetítést követő naptól a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Sola rádióhonlapján is meghallgatható.

Felvidék.ma, Reformata.sk

{iarelatednews articleid=”50787,50763,50705,50665,50576″}