51007

Felújították a több mint száz éves zászlót, melyet a templom tetőterében találtak.

1910 novemberének végén szentelték fel az őrsújfalusi templomot, s nagy valószínűség szerint ekkorra készült el a templom zászlaja is.Az 1960-as évek katolikus miserendjének módosítása után templomainkból eltűntek az egyházi zászlók, amelyeket a hívek Úrnapján, körmenetkor, illetve búcsúi zarándoklataik során szoktak a menet élén vinni. Nem csoda, hiszen ezeket a nyilvános rendezvényeket az akkori pártállam erősen tiltotta.
Az őrsújfalusi zászló elülső oldalán látható Szűz Mária a kis Jézussal, a körfelirat – Legyen velünk Mária, szent fiának áldása! A zászló másik oldala Szent Margit képével van díszítve, Szűz Margit, légy Istennél szószólónk! – körfelirattal.

Mindkét oldal festményei vászonra festett olajfestmények. Ezt a templomi ereklyét az elmúlt száz év alatt nagyon megviselte az idő, évekig csak a templompadláson hánykolódott. Az őrsújfalusi lokálpatrióták azonban megtalálták, és elhatározták, hogy rendbe teszik. Fém rojtozata részben hiányos volt, az alsó részéről pedig teljesen hiányzott. Anyaga nagymértékben szennyezett lett a környezeti hatásoktól, sok helyen sérült, ahogyan a festmények is. Ezek felújítása hosszú, pontos munkát igényelt, amelyet Novák Ágota végzett el 2013 decembere és 2014 márciusa között. A vízszintes felfüggesztő rúdon lévő díszgömböket a csíkszentléleki Esztány Zsolt készítette, felesége, Székely Erika pedig megfestette. A tartórúd Székely Csaba munkája, melyet egy a csíksomlyói kegyhely melletti erdőből származó szálfából faragott. Ennek kapcsán meg is jegyezte: „ha a zászlót bármikor elhozzátok a csíksomlyói búcsúba, akkor ne feledjétek, hogy a rúd olyankor mindig hazajön”. A felfüggesztés további munkálataiban és a fémrészek felújításában segített az őrsújfalusi Zachar Imre, Forró József, Rajcsányi László és Varga Ferenc. A zászló a karácsonyi ünnepi szentmise keretén belül került vissza méltó helyére, a templomba.

Rajkó Ferenc, Dunatáj nyomán, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”50893,50874,50613,50474,50372,50354,50037,49729″}