51181

A Crossedu projekt keretében kidolgozott tananyagokra épülő akkreditált távoktatási posztgraduális klasztermenedzser szakirányú képzést hirdet a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara.
A képzés távoktatási formában 2015. februárban indul, a képzés 2 féléves, a tandíj kedvezményes, 100.000 Ft/félév.

A képzés módszereiben is kétségkívül újszerű, hiszen a távoktatás ezeken a szakterületeken még csak most indul. Épp az emiatti fokozott odafigyelés lehet az oktatás magas minőségének garanciája, egyben a földrajzi távolságok már nem jelentenek problémát. Az ország, sőt a határon túli területek legtávolabbi térségeiben lakók tanulhatnak egy csoportban, utazási és szállásköltségek kényszerű vállalása nélkül.

Mint látható, az első évben a részvétel kedvezményes. Ezt az előnyt elsősorban a szakok kifejlesztésében részt vevők, illetve az egyetemmel munkakapcsolatban állók által küldött vagy csoportosan jelentkezőknek szánták.
A legalább 10 főt küldő térségek, csoportosulások számára a csoportos távoktatáshoz szükséges technikai eszközök kihelyezésére is lehetőség van.

A jelentkezési lap és csekk iránti igényt az érdeklődő a gazdaságtudományi kar dékáni hivatalában jelezze (gazddek@uni-miskolc.hu +36-46-565-111/1005).
Részletek az alábbi linken és a link alján a letölthető felhívásban.
http://gtk.uni-miskolc.hu/hirek/328/Uj-gazdasagi-szakiranyu-tovabbkepzesi-szak-a-Karon

A Crossedu pályázat átfogó célja a határ menti terület elmaradott kistérségei gazdasági versenyképességének növelése a humán erőforrások közös fejlesztésével. Specifikus célja: Az integrált munkaerőpiac megteremtéséhez szükséges rugalmas munkaerőbázis megerősítése a vállalkozói és az önkormányzati fejlesztési projektek tervezésére és menedzselésére, hálózatok építésére, végső soron a területi versenyképesség növelésére képes szakemberek távoktatási formában megvalósuló közös képzésével és továbbképzésével.
A főpályázó a Miskolci Egyetem, a határon túli vezető partner a Kassai Műszaki Egyetem – Technická Univerzita v Košiciach.

Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”47363,46479,42861,42717″}