51037

Az ünnepségen jelen volt Soltész Miklós, az EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára is.
Nagyszabású és méltó ünnepségen köszöntötték Ipolynyéken Dombi Ferenc kanonokot január 4-én. A szentmisét Beer Miklós váci megyéspüspök celebrálta.
A helyi Szent István római katolikus templomban Beer Miklós megyéspüspök celebrálta szentmisén jelent voltak a tágabb környék papjai is. Az ünnepséggel kapcsolatban Hrubík Béla a közösségi hálón kifejtette: “nem hiszem, hogy akadt valaha is olyan polgára Ipolynyéknek, akit ily módon megtiszteltek. Ipolynyék önkormányzata és polgárai nevében én köszöntöttem a kanonok urat.”

A magyarországi közjogi méltóságok is köszöntötték a jubiláló kanonokot. Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő levelét Soltész Miklós olvasta fel. „Hálás vagyok, hogy Komárom, Budapest, Őrsújfalu és Ipolynyék hívői olyan elhivatott pásztort kaptak, aki több mint hetvenöt év szolgáltat után is vallja: pap lettem, pap vagyok, pap leszek mindörökké” – írta köszöntő levelében a miniszterelnök.
Áder János köztársasági elnök a Magyar Arany Érdemkereszttel tüntette ki a jubilánst. A magas rangú kitüntetést az államtitkár adta át. Mint elhangzott, Dombi Ferenc a Palócföld és az Ipoly mente magyarságának szellemi és vallási hagyományainak megtartásában végzett nyolc évtizedes szolgálata elismeréseként kapta meg az érdemkeresztet.

„Imáinkat meghallgatta a jó Isten. Itt állunk a 100. születésnapján és együtt örvendünk nagyon sokan, hogy ezt a kegyet valaki közülünk,egy közülünk, aki a legméltóbb volt rá, megkapta. 100 év, négy emberöltő. S ha a nagyszülőktől, szülőktől való gondos örökséget, két generáció szeretetét már gyermekkorban megkapja az ember, és életének eme kiemelkedő jubileumán még két, három generációnak útmutatást ad a saját életútjával, akkor az emberi lét, ez az emberi sors, mely ma előttünk áll csodálatosan, tündöklőn, közel kétszáz évet átfog, átölel. A kereszténység több mint kétezer éves történetében betölteni, kitölteni ennyi időt, lehet-e ennél szebb, több kívánsága a halandó embernek, vagy akár Isten hűséges szolgájának élete alkonyán? Aligha!” – hangzott el a polgármester, Hrubík Béla köszöntőjében.
Ezt követően került sor az ajándék átadására. Az önkormányzat ajándéka faragott oltárkép. Faragta Pekár József és fia Szepsiből.

A szent misét követően a kultúrházban megvendégeléssel folytatódott a program. Itt léptek fel a kanonok úr rokonságához tartozó lakiteleki táncosok is. A jubileum alkalmából Csépa önkormányzata díszpolgári kitüntetést adományozott Dombi Ferencnek. Az adományozó oklevélen olvasható: életművével, példamutató emberi magatartásával Csépa község jó hírnevének öregbítéséhez hozzájárult, a hitéletre nevelés területén maradandót alkotott.

További képek az eseményről megtekinthető ITT>>>
PP, Felvidék.ma
Fotó: Hrubík Béla
{iarelatednews articleid=”50942,44469,43552,12314″}