51552

A beiratkozási időszakban Rozsnyón az egyházi oktatási intézmények finanszírozása a téma. A kérdéskörrel kapcsolatosan rövid felmérést is készítettünk.

A napokban felröppent a hír, hogy a Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája idén kevesebb önkormányzati hozzájárulásból gazdálkodik majd. Ottjártunkkor az iskola vezetősége meglepődve állapította meg, hogy a beiratkozási időszakban a szlovákiai magyar sajtó a Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolájának finanszírozásával foglalkozik. Az iskola vezetősége nem érti, miért, hiszen a parlament által jóváhagyott 597-es törvény, amelyet még 2012-ben módosítottak, nem kizárólag őket érinti. Ennek alapján a 2014-es év végén a módosításokat Rozsnyón is belefoglalták a vonatkozó helyi önkormányzati rendeletbe.

A város területén három egyházi oktatási intézmény működik, melyeket a rendelet módosításai érintenek. A 2014. december 11-én jóváhagyott rendelet 2015. január elsejétől lépett hatályba, ennek  értelmében a 316 € / napközit látogató diák helyett 92 € / diák után kapják meg a hozzájárulást a város területén működő egyházi oktatási intézmények. Így a szlovák tanítási nyelvű evangélikus óvoda és katolikus egyházi alapiskola, valamint a magyar tannyelvű református egyházi alapiskola a délutáni, napközis tevékenységeit kevesebb pénzből kell, hogy megoldja.

„Bár ez a különbség nagy érvágásnak számít, a munka folytatódik. Mindemellett hatékonyan működik az iskolaotthonunk az első és a második osztályban, illetve a napközis csoportjaink a harmadik és negyedik osztályban. Ezeknek a délutáni foglalkozásoknak nagy sikerük van, hiszen a gyerekek otthonos, családias környezetben biztonságban vannak az iskolában. Szeretnek itt lenni, hiszen közösségben a játék izgalmasabb, a tanulás pedig könnyebb. Persze tervekkel sem maradtunk el: zajlik a beiratkozás, még mindig szeretettel várunk minden iskolaköteles nagycsoportos ovist, hogy együtt kezdhessük az évet szeptember 2-án. Február első hetében valósul meg a már sok-sok éven keresztül megszervezett sítábor Hnilčíken, ahol testvériskolánk, a Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola diákjaival fogunk együtt síelni. A farsang elmaradhatatlan része a maszkabál, melyet február 16-án rendezünk a városi hivatal nagytermében, ahová mindenkit szeretettel várunk.” – nyilatkozta a Felvidek.ma –nak Kovács Attila, igazgató.

Rozsnyón az oktatási, kulturális, sport- és ifjúsági bizottságban már 2014 novemberében megvitatták a változtatásokat, és a bizottság jegyzőkönyvben javasolta a városi képviselőtanácsnak a változtatások jóváhagyását az előterjesztett javaslat alapján, mely a törvénymódosítás helyi önkormányzati rendeletbe történő belefoglalásával együtt történt. A javaslat alapján a városatyák többsége 2014 decemberében megszavazta a változtatásokat, melyek értelmében a város eredeti kompetenciájából adódó oktatási tevékenységekre csökkentették a pénzügyi eszközöket.

Beke Zoltán független képviselő az egyike volt azoknak, akik nem értettek egyet ezzel a döntéssel. Bár Ivan Kuhn módosítást – 100%-os önkormányzati hozzájárulást – javasolt, ezt azonban a képviselők többsége nem szavazta meg, és a város élt a törvény adta lehetőségekkel, melyek értelmében a város területén működő, nem a város által fenntartott oktatási intézmények 88%-os önkormányzati hozzájárulást kapnak 2015 januárjától.

Alapjában véve az állam alkotta a törvényt, melynek értelmében nem egyenrangú alanyokról van szó, hanem megkülönböztetett érintettekről. A döntést viszont az önkormányzatokra hagyta. Az önkormányzati képviselők döntik el, hogy az általuk működtetett iskolák hozzájárulásának hány százalékát kapják meg a területükön működő egyházi és magániskolák, melynek minimálisan 88 százaléknak kell lennie az államihoz, illetve saját fenntartásúhoz képest. A hozzájárulás összege tehát a város, község jóakaratán, illetve lehetőségein múlik.
Rozsnyón kívül még hét önkormányzatnál sikerült utánajárnunk, hány százalékos hozzájárulást kapnak a területükön működő egyházi oktatási intézmények. Gútán évekig a minimumot kapta az egyházi oktatási intézmény, 2014-től kapták meg a 100%-ot. Martoson is megkapja az iskola a 100%-os hozzájárulást. Rimaszombatban 2014 decemberében Főző Zsolt képviselő javaslata alapján emelték meg a hozzájárulást. Vannak azonban települések, ahol csak minimumot, 88 százalékot kap az iskola. Ezek vannak többségben: Ipolyság, Komárom, Dunaszerdahely, Alistál, s 2015-től ide tartozik Rozsnyó is.

Mindemellett a Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája az új év beköszönte óta már rengeteg sikernek örvendhet. Diákjaik az eddig megvalósult versenyeken, olimpiákon ott voltak az élmezőnyben. A január 14-én lezajlott angol nyelvi olimpián 3. helyezést, a matematikai olimpián 1. helyezést ért el Borsodi Emese, aki a kategóriájában egyedüli sikeres megoldó volt a járás összes kilencedikese közül. A január 29-én megrendezett, Šaliansky Maťko nevét viselő szlovák nyelvű mondamondó versenyen Havran Dániel a szlovák iskolát látogató kortársai között járási második helyezett lett. Január 26-án pedig megvalósult a kilencedikesek első bálja, ahol gyerekek, szülők, pedagógusok együtt örültek, táncoltak, szórakoztak.

Beke Beáta, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”45011,46281,39106″}