51582

Február 3-án van dr. Zárecky István (született 1913-ban Galántán) halálának huszadik évfordulója.

Sztyahula Lászlónak A csehszlovákiai magyar katolikus egyház története 1918-1950-ig című könyvét lapozgatva s az élete végén a virágvölgyi templomban tartott népszerű prédikációit hallgatva – nem feledve a kommunizmus alatti tevékenységét -– igen érdemesnek tartjuk, hogy megemlékezzünk a népünkből jött teológus úr petőfis lendületű ifjúkoráról.

Teológusként a Nagyszombati Magyar Egyházirodalmi Iskolában tevékenykedett.1935 januárjában Ahol ma nem gyújtanak gyertyát című felolvasásával a félrevezetett orosz népről szólt. Figyelemre méltó a  Szövetkezeti szervezet, mint lélektani folyamat címen tartott előadása is.
Pereden 1936-ban örömteli látványt nyújtott a 4-5 ezer főnyi katolikus tömeg, mely lobogókkal, zászlókkal, keresztekkel vonult a kálváriára, ahol a fiatal Zárecky Mécs-verset szavalt. Mindezen tevékenysége mellett falukutatást is végzett, melyről Falukutatás – lélekkutatás című cikke tanúskodik.1937-ben Egy kiállítás margójára című kultúrelőadása aratott sikert Andódon. 1938 júniusában egy Feketevíz melletti nyári táborozáson az ember céljait fejtegette. Az említett könyv rá vonatkozó utolsó utalása szerint a számos állampolgárságukat vesztett papok között szerepel mint nagylégi adminisztrátor.

Élete végén közelebbi kapcsolatba kerülve sem tudtam tőle kikölcsönözni  sárisápi káplánsága alatt a bolsevizmus ellen írt Fekete napok című kemény munkáját, amely sajnos a Széchenyi Könyvtárban sem lelhető fel. Állítólag e könyvecskéje miatt súlyos retorziót szenvedett, és ezzel zsarolva kényszerítették a békepapok közé.
Mindenképpen emlékezetünkben kell tartanunk különösen ifjú évei alatti intenzív magyarmentő tevékenységét, melyet mátyusföldi népünkért kifejtett, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy mindezt az akkor nagyon erős baloldali Sarló-mozgalommal konkurálva tette!

Nyugvóhelyén, a pozsonyi Szentháromság -plébániatemplomban február 9-én, hétfőn,16 órakor ft. Németh Rezső Zárecky kanonok úrra emlékező szentmisét mutat be.

A felvételen a pozsonyi Virágvölgyi templom látható. 

Zilizi Tihamér, Felvidék.ma