51627

Pfundtner Edit független képviselő a kettős állampolgárságot érintő minisztériumi rendelet kapcsán kérdezte a belügyminisztert. A tárgya ezúttal egy interpelláció, melyben a képviselőnő a rendelet hiányosságaira kérdez rá, valamint konkrétan a szlovákiai magyarok által benyújtott kérvények elbírálási folyamatára. Az alábbiakban teljes egészében közöljük a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményt.

Pfundtner Edit kérdezi a belügyminisztert: Hogyan fogja a miniszter elbírálni a szlovákiai magyarok kérvényét az állampolgárság visszaadására?

Pfundtner Edit, független parlamenti képviselő, interpellációval fordult Kaliňák miniszter úrhoz az állampolgárságot érintő rendelet kapcsán. A február 1-jén hatályba lépett rendelet alapján kérvényezhetik állampolgárságuk visszaadását azok, akik a 2010-ben elfogadott törvény alapján elveszítették azt.
A képviselőnő szerint ez a rendelet csak látszólag olyan nagyvonalú és nem orvosolja a szlovákiai magyarok kettős állampolgárságának problémáját. Az elbírálási folyamat során ugyanis a miniszter figyelembe fogja venni, hogy a volt szlovákiai állampolgár rendelkezik-e lakhellyel abban az országban, melynek állampolgárságát a szlovák mellett felvette. E feltétel meghatározása ráadásul jogsértő módon történt, hiszen „elfogadhatatlan, hogy a belügyminisztérium rendelet útján változtasson egy érvényben lévő törvényen.
A minisztériumi rendelet egy belső intézkedés, mely a minisztérium és az annak hatáskörébe tartozó egységek működését határozza meg. Az állampolgárság felvételének kérdése semmiképpen nem válhat egy rendeleti szabályzás tárgyává.” – véli Pfundtner Edit. A jogsértő rendeletre a képviselőnő a parlamenti ún. kérdések óráján hívta fel először a miniszter figyelmét.
Mivel az ott elhangzott válaszok nem adtak magyarázatot a szlovákiai magyarságot érintő problémákra, a képviselőnő ezúttal interpellációval fordul a miniszterhez.

Ebben a következőket kérdezi:
1. Milyen intézkedéssel fogja a miniszter úr megoldani ezt a jogsértő helyzetet, amelyben egy rendelet változtat a törvény által előírt feltételeken és jogtalanul bővíti ezáltal az állampolgárság felvételének szabályait?
2. A rendelet helyett miért nem inkább egy átfogó törvénymódosító javaslatban igyekszik a miniszter úr a kettős állampolgárság kérdését megoldani, melyet már hónapok óta ígér?
3. A rendelet értelmében a szlovák állampolgárság visszaigénylése során figyelembe kell venni, hogy milyen okból veszítette el az érintett személy az állampolgárságát, valamint azt, hogy az idegen országban rendelkezik-e ez a személy valamilyen lakhellyel. Ezt úgy kell értelmeznünk, hogy a Szlovákiát elhagyó volt állampolgárok visszakaphatják állampolgárságukat, de az itt lakni kívánó személyek erre nem lesznek jogosultak? Konkrétan azokra a személyekre gondolok, akik a magyar állampolgárság felvétele miatt veszítették el szlovák állampolgárságukat, de továbbra is itt élnek és nem rendelkeznek lakhellyel külföldön. Hogy fog a miniszter úr eljárni ezen kérvények elbírálása során? „Az általam feltett kérdések megválaszolására a miniszter úrnak 30 nap áll rendelkezésére. Az interpelláció megvitatására a parlament következő ülésén kerül sor, melyről természetesen informálni fogom a nyilvánosságot.” – tette hozzá a képviselőnő.

Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”51494″}