51906

Február első hetében a pozsonyi magyar keresztény fiatalok egy csoportja Molnár Tamás atya, pozsonyi magyar lelkész vezetésével Rómában látogatott. A látogatás alatt a fiatalok felkeresték a Vatikáni Rádió Magyar Adását is . Varga Anita, Tóbi Patrícia, Vician András, Vician Tamás, Madi Dániel, és Nemes Ádám a rádióban beszámoltak élményeikről, amelyeket mostani első római útjukon szereztek.
Arra vonatkozóan, hogy katolikus fiataloknak mit jelent Róma, a pozsonyi fiatalok elmondták, hogy ez a város az egyház „fővárosa”, egy központ, ahonnan sok minden kiindul és ahol sok minden összetalálkozik. Történelmileg is nagyon sokat jelent a katolikus egyház számára. Rengeteg keresztény halt meg itt, a szentek illetve Szent Péter és Szent Pál jelenléte spirituális szempontból nagyon fontos.
Két református tagja is volt a csoportnak, akiknek Róma szintén megfogó élményt adott. Szent Péter és Szent Pál alakja emlékeztet arra, hogy mennyire ragaszkodtak a keresztények a hithez. Egy nagy keresztény központ épült itt ki ennek köszönhetően. A hitben való állhatatosságukból jó erőt meríteni a fiatalok számára.
A fiatalok tájékoztattak a pozsonyi magyar ifjúsági közösség eseményeiről is. Molnár Tamás atyával, a pozsonyi magyar közösség lelkipásztorával a heti ifjúsági összejövetelen igehelyekről beszélgetnek, együtt imádkoznak, énekelnek. Mikulás-ünnepségre is sor került, bérmálkozásra előkészítő csoport is működik. Terveik között szerepel egy farsangi bál, sítúra, nyári gyermektábor. Karitatív tevékenységet is folytatnak: részt vettek tartósélelmiszer-gyűjtésben, amit aztán szétosztottak a rászorulók között, illetve átadták az adományokat a Teréz anya nővéreinek. Lelkinapokat is rendszeresen szerveznek.
A misék után kávézásra gyűlnek össze, ahol a magyar közösség tagjai találkozhatnak egymással. A gyermekmiséket követően foglalkozást tartanak a gyermekeknek, ahol átveszik az evangéliumi részletet.
Félévente katolikus-református ifjúsági találkozókat rendeznek, ahol egy adott témáról a fiatalok megbeszélhetik nézeteiket, a különbözőségek és hasonlóságok a két felekezetben, s azt, hogy miben tudnak egyetérteni. Ilyen kor új barátságok, ismeretségek is kötődnek, jobban megismerik egymást, ami mindig jobbhoz vezet – vélekedtek a fiatalok.
A Ferenc pápára vonatkozó kérdés kapcsán a fiatalok elmondták, a pápát közvetlen embernek tartják, aki ért a fiatalok nyelvén is, és látni, hogy sok minden van változóban, amit szintén jónak tartanak. Amint azt a beszélgetés egyik résztvevője mondta, reformátusként édesanyjával értékelik, amiket a pápa mond, s hogy mennyire megérinti őket, lelki erőt ad. Igazából mindenkihez szól, nemcsak a katolikusokhoz – vélekedtek a fiatalok. Mint mondták, az a szép, hogy nemcsak a hívő embereket érinti meg Ferenc pápa, hanem kihat a világi emberekre is, akik nem tartoznak semmilyen közösséghez vagy gyülekezethez. Mindenkihez, mindenhogyan próbál szólni és közeledni, az interneten keresztül is, bárhogy, ahogy tud, mondták. Kihasználja a modern kommunikációs eszközöket, amit szintén jónak tartanak a fiatalok, mert közülük sokan használják ezeket, és ez az egyik legjobb módszer, hogy szóljon hozzájuk is. A pozsonyi fiatalok azt is kiemelték, hogy a pápa példát mutat közvetlenségével és szerénységével.

Vatikáni Rádió nyomán, Felvidék.ma
Fotó: Vatikáni Rádió