52504

Az idei számtalan, összmagyar március 15-i ünnepség viszonylatában is figyelemre méltó esemény színhelye volt a Nyitra-közeli Alsóbodok, ahol a helyi Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskola területén leleplezték az összetartozás emlékművét.

Ifj. Csámpai Ottó helytörténész elmondta: „1896-ban a történelmi Magyarország emlékművek állításával ünnepelte a honalapítás ezredik évfordulóját. Az ország hét pontján emeltek monumentális jeleket, köztük a nyitrai Zobor-hegyen is. Ennek felavatására 1896. augusztus 30-án került sor, de Kallós Ede szobrász művét a trianoni békediktátum után, 1921. február 9-én egy francia légiós parancsnok irányításával felrobbantották. (Az emlékmű 22 méter magas, csúcsos obeliszk volt, négy oldalán egy-egy leeresztett szárnyú, repülni készülő turullal.)”

Kukor Ferenc, a szombathelyi Bolyai Gimnázium igazgatóhelyettese úgy nyilatkozott: „Iskolánk immár tíz esztendeje gyümölcsöző kapcsolatokat ápol az alsóbodoki tanintézménnyel. Segítjük, és gyakran látogatjuk egymást. Jó néhány évvel ezelőtt zoboraljai és szombathelyi barátaimmal, zúzmarás talajon ereszkedtünk le a Zobor-hegy déli oldalán. Akkor találtunk rá a felrobbantott ezredéves emlékmű darabjaira, s fogalmazódott meg bennünk a gondolat: a turulszobrok maradványainak méltó helyre kell kerülniök! Így kerültek a törmelékek Alsóbodokra, de egy kérdés még válaszra várt: miként lehetne újjávarázsolni az emlékmű legalább egy részét?

Ekkor fordultunk a felvidéki származású, Szombathelyen élő kiváló restaurátorhoz, Hesztera Aladárhoz. Sokáig tanakodtunk- vívódtunk Hesztera Aladárral, művészetesztetikai, technikai és egyéb problémákon, mígnem a leleményes restaurátor lakatos barátjával, Árpáddal együtt elkészítette a szobor vázát. Ezután a madártest formázása következett: belsejébe került az összes eredeti darab. Leírhatatlan érzés, amit az alkotás látványa bennem kiváltott: a turul, ahogyan 120 esztendeje az emlékművön, ott magasodott előttünk! A szemünk láttára született újjá főnixként! Nekem a magyarpolányi húsvéti passió mottója villant az eszembe: „Ha hiszitek azt, amit nem láttok, meglátjátok azt, amit hisztek!”

A szobor megfelelő környezetének kiszemelése, a feliratok egyeztetése, az átszállítás megszervezése is teljes összhangot eredményezett a szombathelyiek és az alsóbodokiak között éppen úgy, mint előzőleg azon szombathelyi civil szervezetek és magánszemélyek esetében, amelyek és akik a restaurálás költségeit összeadták. Hesztera Aladár a szakértelmét és számtalan munkaóráját ajánlotta fel önzetlenül.
Egyetlen kérése azért mégiscsak volt: a cserépben vissza hozott,hajdanán a szülőföldjéről, a Csallóközből Szombathelyre „menekített” árnyékliliom töveket ültessék a szobor köré, hogy ismét a Felvidéken díszeleghessenek.

Az összetartozás emlékművének ünnepségén Hajtman Béla, a magán-szakközépiskola igazgatója köszöntötte a szép számú közönséget. Ezután Kukor Ferenc, a szoborállítás lelke mondott ünnepi beszédet, majd Paulisz Boldizsárral, az alsóbodoki kulcsemberrel együtt leleplezte a megrendítő hatású alkotást.

Március tizenötödikével újabb szellemi erőforrás szabadult fel nem csak a Zoboraljára, hanem talán az egész Felvidékre kihatva: az Alsóbodokra röppent turulmadár közelében emelkedik ugyanis Esterházy János keresztútja, s úgy hírlik, az utolsó stáció fölött kis kápolna építését is tervezik a helyiek.

A szoboravatás az első volt a Zoboraljai Kulturális és Információs Központ, a Csemadok Nyitrai Területi Választmánya, a Nyitra és Vidéke Célalap, és az alsóbodoki Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskola által közösen szervezett idei tizenötödikei ünnepségek sorában.

A második helyszín a Nyitrai temető volt, ahol a résztvevők megkoszorúzták Erdősi Imre honvédpap sírját. Itt Sándor Zoltán, Magyarország pozsonyi nagykövetségének tanácsnoka felolvasta Orbán Viktor levelét. Majd Poór Dániel, a Szombathelyi Bolyai Gimnázium végzős diákja szólt a hallgatósághoz.

Az emlékezők aztán Nyitraújlakra mentek, ahol Esterházy János jelképes sírjának megkoszorúzása történt.
A sírnál Sándor Zoltán méltatta Esterházy János áldozatos életét. A végig jó hangulatú, bensőséges eseménysor a nyitraújlaki római –katolikus templomban ért véget. Itt Ďurčo Zoltán, a Nyitra Egyházmegye püspöki helynöke mutatott be szentmisét az Esterházy család lelki üdvéért.

Az emlékezők között számos zoboraljai közéleti személyiséget is láttunk, így például Ladányi Lajos korábbi parlamenti képviselőt, Csámpai Ottó professzort, és polgármestereket is.

Batta György, Felvidék.ma
Fotó: mkp.sk {iarelatednews articleid=”52358″}
52504 leleplezés52504 temeto52504 esterhazynal