52412

Összesen 350 millió forintos támogatási kerettel március 15-én indul a Petőfi Sándor Program, melynek célja a szórványban élő magyar közösségek identitásának megerősítése és az anyaországgal való kapcsolatuk ápolásának ösztönzése. A program ötven ösztöndíjas magyar fiatal kiküldését teszi lehetővé. Az alábbiakban összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat, pályázati feltételeket.

A három éve sikeresen működő Kőrösi Csoma Sándor Program mintájára (mely a diaszpórát célozza) elindított Petőfi Sándor Program nem csak a Kárpát-medencére terjed ki, hiszen az elszakított területeken túl tágabb régiónkban is élnek nagyobb számú szórványközösségek. Így a program célterületéhez tartozik Ausztria, Csehország, Bosznia-Hercegovina, Macedónia és a Csángóföld is. A kilenc hónapos program koordinátora Grezsa István
miniszteri biztos.

A pályázat tárgya, megvalósulása

A Petőfi Sándor Program 2015. augusztusa és 2016. májusa között valósul meg – különböző szakaszokban: a nyertes pályázók 1 hónapot töltenek Magyarországon az ún. oktatási programszakaszban (felkészítés) ill. zárószakaszban (beszámolás) és 9 hónapot külhonban. A pályázat benyújtására nyitva álló idő: 2015. március 15. – 2015. április 15. (a benyújtás napja a pályázati dokumentáció postára adásának napja). A pályázókkal 2015. április 20. és 30. között kerülnek sor az interjúkra. A nyertes pályázók kötelező felkészítő oktatáson vesznek részt, melyet követően a megjelölt ország magyar közösségében folytatják a pályázatban foglalt tevékenységüket.

A program tervezett megvalósulási területei országok szerint: Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Macedónia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna.

A külhoni programszakasz ösztöndíjának összege 350 ezer forint havonta.

Pályázati feltételek

A pályázaton azok a 20. életévüket betöltött magyar állampolgárok – függetlenül attól, hogy az anyaországban vagy külhonban élnek – akik közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkeznek és a magyar szórvány számára hasznosítható szakmai felkészültséggel rendelkeznek, vagy közösségszervező, hagyományőrző, egyéb közösségi tevékenységekben aktívan részt vettek.

A pályázatokat postai úton kell benyújtani a pályázati dokumentáció (adatlap és a szükséges mellékletek) egy példányának pontos kitöltésével. A pályázati adatlap a Nemzeti
Regiszter [1] honlapján érhető el. A pályázati anyagot az alábbi címre kell küldeni:

Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság

Nemzetpolitikai Jogi és Koordinációs Főosztály
1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
A borítékon fel kell tüntetni a “Petőfoi Sándor Program 2015” feliratot.

További információk a palyazat@me.gov.hu elérhetőségen kérhetők.

Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”52259,51473,44170″}