52711

Érettségizők, figyelem! Aki még nem tudná, az is tudja meg, hogy a KETK-re keddig, március 31-ig lehet jelentkezni!

A kitolt jelentkezési határidő újdonság. A KETK-en jelenleg 611 diák folytat tanulmányokat, 14 szakon. A 2015/16-os akadémiai évben ezekre az alapszakokra lehet jelentkezni:

Finnugor tanulmányok: A képzés során a hallgatók az uráli nyelvcsalád nyelveivel, az uráli nyelveket beszélő népek történelmével és kultúrájával foglalkoznak. A programban lehetőség nyílik a finn és az észt mellett a kisebb oroszországi uráli nyelvek (pl. udmurt, manysi, szamojéd) tanulására is. A képzésben nagy hangsúlyt kapnak a szociolingvisztika alapkérdései is (nyelvi veszélyeztetettség, kétnyelvűség, veszélyeztetett nyelvek dokumentálása stb.).
52711 KETK
Fordító- és tolmácsképzés: magyar nyelv- és kultúra, szakpárosításban:
A hallgatók elsajátíthatják a mű- és szakfordításhoz, valamint a konszekutív és szimultán tolmácsoláshoz nélkülözhetetlen módszereket, eljárásokat és stratégiákat. A program biztosítja az oktatott nyelvek gyakorlati elsajátítását, a különböző stílusokban (szépirodalmi, szaknyelvi, publicisztikai, beszélt és írott stb.) az adekvát nyelvi eszközök alkalmazását. A program magyar–szlovák/ szlovák–magyar fordítókat képez.

Magyar nyelv és irodalom – tanári szak, szakpárosításban:
A tanulmányi program során a hallgatók megismerik a mai magyar nyelv és nyelvhasználat sajátosságait, a magyar nyelv történetét, megismerik anyanyelvük változatgazdagságát és a nyelvi kontaktusok következményeit. Irodalomból irodalomelméleti és magyar-, valamint világirodalmi ismeretekre tesznek szert, ezenkívül elsajátítják az irodalomkritika és műelemzés módszereit is. Nagy hangsúlyt kap a szakmódszertan is.

Magyar-szlovák kétnyelvű ügyvitelszervezés:
A magyar‒szlovák kétnyelvű ügyvitelszervezés tanulmányi program hallgatói elsajátítják a kétnyelvű hivatali érintkezést, a hivatalos levelezést három nyelven és a rendezvényszervezés alapjait, valamint jogi és közgazdasági alapismeretekre tesznek szert és megismerkednek a gyakorlatban használt információs rendszerekkel. A végzős hallgatók a köz- és az államigazgatás, valamint az önkormányzatok különböző szintjein, magánvállalkozásokban, az idegenforgalomban, nemzetközi és kulturális intézményekben hasznosíthatják tudásukat.

Óvodapedagógia:
Célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban való folytatásához. A végzős hallgatók óvodákban, diákklubokban, szabadidőközpontokban és egyéb, gyermekekkel foglalkozó egy- és kétnyelvű (magyar–szlovák) intézményekben helyezkedhetnek el.

Regionális idegenforgalom:
A végzős hallgatók a turizmus területén rendelkezni fognak a termékkínálatok és programok elkészítéséhez szükséges szakmai tudással, valamint képesek lesznek munkaközösséget irányítani. Általános áttekintést kapnak a vállalati pénzügyekről és a számvitel alapjairól, elsajátítják a  fenntartható idegenforgalom alapjait és a szakmai partnerekkel való hatékony kommunikáció szabályait is. A képzés erősen gyakorlatorientált. Ennek jegyében a hallgatók a képzés keretén belül féléves szakmai gyakorlaton és turisztikai központokba tett tanulmányi kirándulásokon vesznek részt.

Közép-európai areális tanulmányok A program a közép-európai régió kultúrái közti kapcsolatok kérdéseire összpontosít a kulturális antropológiai, az emberi társadalom és kultúra összefüggései és a nemzetiségi kultúrák szempontjából. A terület etnikai sokszínűségére való tekintettel középpontban a V4 tagállamai kultúrájának és nyelveinek elsajátítása áll: a bohemisztika, a hungarológia, a szlovakisztika és a polonisztika. Ezzel párhuzamosan a cseh, szlovák, lengyel és magyar nyelv elsajátítására is mód nyílik.

Az oktatókon kívül a KETK legnagyobb előnyei a tehetséggondozásban, a lehetséges szakmai gyakorlatokban, a kiegyensúlyozott kétnyelvű képzésben és a jól felszerelt tantermekben van. Fontos megemlíteni, hogy Nyitra a negyedik legnagyobb egyetemi város, olcsó a kolesz, olcsó a sör, fergetegesek a bulik és minden napra több kultúrprogram jut.

Kari kisvideó embed kód:
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/k4C0OBcVNOw” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Részletes tájékoztatás a kar honlapján található: http://www.fss.ukf.sk/hu/

A jelentkezéseket a köv. címre lehet küldeni:

Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF
Dražovská 4, 949 74 Nitra

Kérdezni pedig a köv. telefonszámokon, ill. címeken lehet:
Telefon/Fax: 037 6408 860
E-mail: vsandorova@ukf.sk, zzorvanova@ukf.sk

Felvidék.ma