53035

A 2001-ben alakult kiskomáromi (magyarországi) Kecskés László Társaság (KLT) kulturális, hagyományőrző egyesület, mely névadójának szellemi öröksége alapján és gazdag életútja nyomdokait követve kezdte el működését.

Kecskés Lászlót Nagykomáromból (a volt Csehszlovákiából) telepítették ki a második világháború után, de ő – szerencsére – „csak” a Duna jobbpartján fekvő Kiskomáromba került. A hét évi katonáskodás, a hadifogság és a szülőföldjéről való elüldözés testi-szellemi tragédiáinak túlélése után igazi hivatását új lakóhelyén találta meg: múzeumot alapított, helytörténeti könyveket írt, komáromi és csallóközi tárgyi emlékeket gyűjtött. Arra törekedett, hogy bemutassa a közösség alkotó erejét, s erősítse városában a polgárok közösségi tudatát.

A nevét viselő egyesületnek hála napjainkban Kiskomáromot már a kitelepítés emlékvárosának tekinthetjük. A Monostori Erődben emlékhely és kitelepítési dombormű várja a látogatókat. A KLT 2002 óta minden esztendőben megszervezi a felvidéki kitelepítettek és deportáltak emléknapját, melyeken Hetény, Udvard, Felsőszeli, Dunaradvány és Gúta mutatkozott be. Az egyesület feltárta egyes elűzött felvidéki magyarok sorsának alakulását az új viszonyok között, könyveket jelentetett meg egy-egy család történetéről, színpadi mű megalkotását szorgalmazta a Fehérlaposok rockopera anyagi támogatásával.

Ne feledjük: a KLT volt az Esterházy János életét és gondolatvilágát bemutató Molnár Imre-mű első kiadója is! Az idén – immár harmadszor – kiemelt figyelem kíséri a rendezvényt, mivel a Magyar Országgyűlés 2012. december hetedikén országgyűlési emléknappá nyilvánította a felvidéki kitelepítések kezdőnapját, április 12-ét. (Az előterjesztést Molnár Attila kiskomáromi polgármester nyújtotta be, aki – micsoda kegyelme a sorsnak – 2010 és 2014 között a FIDESZ parlamenti képviselője volt!)

Az országos, sőt: maholnap talán összmagyar emlékezés létrejöttében óriási szerepe van a KLT elnökasszonyának, Nemes Andrásnénak, kinek magatartása ékesen bizonyítja, hogy a rátermett vezető személyes példája szinte csodákat képes művelni. Így szökkent szárba a kiskomáromi mustármag, s vált ez a vérbeli, együttérző magyarokból álló közösség az elüldözöttek segítője és vigasztalója a határ közvetlen közelében. Kívánjuk, hogy Isten áldása legyen a jövőben is a KLT tagjain és segítőin, s csatlakozzanak az egyesülethez fiatalok is. Köszönjük, amit értünk, felvidékiekért tettek és tesznek. Példájuk tankönyvekbe való történelmi tett, követni való magatartás.

Batta György, Felvidék.ma
Fotó: archív