52935

Húsvétvasárnap elindult a Feltámadási menet Zamardiból. A menet megállói közt felvidéki települések is vannak. A résztvevők pünkösdkor érik el célállomásukként Csíksomlyót. Az alábbiakban olvasható a felhívás teljes szövege.

2012-ben már négy ágban haladt végig a Feltámadási menet a Kárpát-medencében. Nagyszerű, nyolcéves sorozat zárult le így, érezhettük rajta a Jóisten áldását! Hogy is kezdődött? 2005-ben a magyar együvé tartozás és a krisztusi jövőbe vetett hit megvallásának egy különös, sajátságos módjaként indult el a 2004. dec. 5-i szomorú népszavazásnak fájdalmát gyógyítandó, és e lelki seb adta szenvedésből a megújulást elősegítendő. Ennyi év múltán, egy-két pillanatra töprengjünk el: megváltozott-e azóta a „légkör” a Kárpátok közt, s ha igen, miben? Bizony, vannak pozitív változások, hála Istennek, ez tény, de az is tapasztalható, vannak nemzetrészeink, amelyek továbbra is a szűkkeblű, azonosságtudatukat lecserélni akaró hatalmi erők folyamatos elszenvedői. Kárpátaljai testvéreink és a vele sorsközösségű népcsoportok polgárháború hatásaitól és ínségtől szenvednek. És továbbra is rombolja krisztusi hitünket és a közösségi létet a „fejlettnek” hirdetett fogyasztói életszemlélet számtalan kísértése. Nem akarva a politikum tapasztalati szintjen leragadni, mert ez a jelenlegi megosztottságok tarka mezején tartana minket, tekintsünk szét magasabbról: tapasztalhatjuk, világunk szomjúhozza ma is a Jóisten szeretetét! Ez a hiány sarkallt minket arra, hogy megpróbáljuk újraindítani a Feltámadási menetet, hogy már bizonyított eszközként lelkesítse, „szentlelkesítse” a benne résztvevőket! Egyet biztosan tudunk: minél inkább Krisztusba öltözünk mi, magyarok, minél inkább szétosztjuk világunkban Krisztus szeretetét, annál inkább válik valóságos tapasztalattá életünkben, hogy az Ő jelében győzünk a bűnök felett, és ki az Ő jeléhez sorakozik, akármilyen anyanyelvű is, az Ő jelében vesztes nem lehet.

A 2015-i Feltámadási menet eszmeköre
Minden nép, köztük a magyar, az Atya gondviselő szeretetére méltó. Minden személy Jézus Krisztusunk üdvözítő áldozatának megajándékozottja. Minden nyelv, így a magyar is, rendeltetését tekintve a Szentlélek – családot, közösséget, nemzetet, emberiséget – egyesítő erejének sajátos és tiszteletre méltó eszköze.
Úgy véljük, a fenti három tételben egyszerre jelen van az Isten adta egyetemes és nemzeti-népi szabadság igenlése, a globalizációs és a célzott nemzeti-népi elnyomás elutasítása. A Jóistenhez tartozás egységének vágya, és a népek történelmi, kulturális különbözőségének ténye, értéke.

Hogyan zajlik Feltámadási menet? Akik korábban részt vettek benne, újdonságot az alábbiakban nem igen olvashatnak. 2015-től minden évben csak egy ág indulna útnak, nagyjából a korábbi négy ág egyik útvonalán. A Feltámadási menet most is húsvét vasárnap indult el, és pünkösd előtt jut el egy olyan településre, ahol beolvad az egyházközség csíksomlyói zarándoklatába. Idén a gyergyószárhegyi híveket kérjük fel, hogy a feltámadási jelvényt vigyék el a Kis-Somlyó nyergében tartandó ünnepi nagymisére, s adják tovább a pünkösdhétfői széphavasi kápolnához zarándokoló gyimesieknek.

A Feltámadási menet alapfeltétele, hogy a stációtelepüléseken meglegyenek a helyi szervezők. Az eddigi tapasztalatok alapján elmondhatjuk, hogy plébánia, gyülekezet, lelkiségi közösség (Kolping-család, cserkészcsapat, keresztény/keresztyén férfi vagy nőegylet…) KÉSZ-csoport, valamint világi közösség (például polgármester és segítői, huszárhagyomány-őrzők, polgári kör, kulturális egyesület) egyaránt végezte a helyi szervezést vagy segített abban.

Egy stációtelepülési közösség konkrét teendői: a településükre érkező, előttük lévő stációtelepülés csoportját, küldötteit kell fogadniuk, és az átvett feltámadási jelvényt alkalmas helyen és módon őrizniük a másnapi továbbvitelig. A szervezőknek ebből következően a következő stáció szervezőcsoportjával is előre fel kell venniük a kapcsolatot, hogy azok szintén megszervezhessék a menet fogadását – mondta Gál Péter főszervező.

Mi minden szervező közösségnek megküldjük az előtte lévő és az utána következő szervező kör elérhetőségét, mihelyst azok megadták nekünk. Ha ők már korábbról ismertek számukra, közvetlenül is érdemes hozzájuk fordulni, hiszen a személyes kapcsolat már adott. A fogadási ünnepséget ki-ki a saját elképzelése és felekezeti élete szerint szervezi meg. A fenti eszmei alapvetés viszont jó támpont a tartalmára vonatkozóan. Összeköthető szentmisével, istentisztelettel, rövid liturgiával, verssel, énekkel, beszéddel stb. Mi továbbra is ajánlunk egy székelyföldi ötletet: a feltámadási jelvény átadásakor vagy a nagycsaládok, vagy a résztvevők gyermekei, vagy hittanos gyermekek lehetnének a főszereplők, hiszen nemzetünk jövőjének letéteményesei a gyermekek! – fogalmazott a főszervező.

Feltámadási meneti szakaszát ki-ki maga megszervezi meg. A gyalogos zarándoklatnak van tán a legmaradandóbb élménye, sokszor tapasztaltuk. Lehet „kombinált” is: az elindulás elején, a település határáig gyalog, onnét közlekedési eszközzel, vagy a következő stációtelepülés határáig közlekedési eszközzel, s onnét gyalog. A zarándoklat vagy menet formája függ továbbá attól, milyen a szervező közösség „ereje”, mit tud vállalni. Függ az útszakasz hosszától, az útvonalba eső közút forgalmasságától, az időjárástól. Akadtak korábban olyan szervezők, akik a saját és a következő stációtelepülés közötti településeket úgy vonják be, hogy nemcsak egy szalagot köttetnek fel velük útjuk során, hanem át is adják nekik a jelvényt, s azok viszik tovább frissében, vagy együtt haladnak tovább. Az ilyen szervezés nyilván többletmunkával jár. A szervezési teendő része még, hogy a résztvevőik hazaszállítását is meg kell oldani. Akiknek hétköznapra esik a részvétele, bizony, nagyobb lelki áldozatot jelent, hiszen ki kell szakadni a munkásnapok mókuskerekéből, és többlet szervezési nehézséggel is jár, hiszen a munka miatt kevesen mozgósíthatók, és a munkaidő miatt rövid is a cselekvésre jutó idő – fogalmaz a levél.

A Feltámadási menet jelvénye, az Árpád-kori motívumú „szárnyas kereszt”. Ez a motívum egyaránt elfogadható megoldás a katolikus és protestáns testvérek számára. Árpád-kori eredetében benne rejlik keresztény/keresztyén egységünk eszméje. Benne rejlik húsvét (kereszt), pünkösd (szárny) szimbolikája is. A jelvényre a résztvevő közösségek egy szalagot köthetnek fel. A szalagokon üzenetképpen egy idézet is szerepelhet. Az a tapasztalatunk, hogy a felkötött szalagok túlnyomó többsége általában a helyi színeknek, helyi címernek felel meg. A feltámadási jelvények korábbi és leendő szalagjai a Csík és Gyimesek közti széphavasi kápolnában őrződnek meg idéntől kezdve. A kápolna, abból eredően, hogy évszázadokig a zarándok moldvai csángók fogadó- és búcsúzó helye volt, a felszentelésével 2014-ben minden magyarok kápolnájává vált.

Kapcsolattartás: Kérjük a résztvevőket, ha mód van rá, készítsenek fényképet, digitális fényképet, filmfelvételt, mert szeretnénk a Feltámadási menetnek minél több mozzanatát minden résztvevő közösséggel megismertetni a képekből készített összefoglalóval. (A Duna Tv vallási szerkesztősége is 2006-ban ezekből az anyagokból állította össze a Feltámadási menetről az Isten kezében-sorozat pünkösdvasárnapi 25 perces filmjét.) És reméljük, vallási híradóikban ezentúl szintúgy beszámolnak a menetről úgy, mint korábban.

A szervezéshez, lebonyolításhoz biztos támaszt nyújt, hogy velünk mindig kapcsolatba tudnak lépni: A következő telefonszámon vagyunk elérhetők: (00-36)-30-332-5009, este: (00-36)-84-345035. E-mail-ünk naponta olvasott: koz.haz@zamardikhaz.t-online.hu Ne vegyék rossz néven, hogy általában az email-es kapcsolattartást szorgalmazzuk, de a hatalmas szervezőmunka miatt ez a legpraktikusabb! Postacímünk: Feltámadási menet – Közösségi Ház, 8621 Zamárdi Honvéd u.6. Részvételi szándékukat illetően nagyon reménykedünk mielőbbi, gyors válaszukban! Akár egy sms is elég, hogy például: „IGEN! SZEPSI”, vagy egy telefonhívás a számítógépet ritkán használóknál.

Ha nem szeretnének részt venni a Feltámadási menetben, természetesen elfogadjuk döntésüket, csak azt hadd kérjük, ezt a szándékát is tudassák velünk, hogy ne akadjon meg a szervezés. Ha valamely közösségnek nem egészen megfelelő az útvonalterv, egyeztessünk róla! Ha bármely közösség környékükön újabb település közösségét tudná meghívni, kérjük, adja meg nekünk is elérhetőségüket! (Ha a meghívott települések közösségeinek zöme nem akar részt venni a Feltámadási menetben, a szervezést leállítjuk. Reméljük, erre nem kerül sor, de ezzel is számot kell vetni.) – olvasható a szerkesztőségünknek eljuttatott levélben

A feltámadási menet közbenső állomásai:
Érkezések napja Stációk, közbenső helyek
április 5-e, húsvét vasárnap Zamárdi – Balatonfüred
április 6-a húsvét hétfő Nemesvámos – Bánd
április 7-e, kedd Csehbánya / Herend
április 8-a, szerda Ajka – Pusztamiske
április 9-e, csütörtök Celldömölk
április 10-e, péntek Iván
április 11-e, szombat Kapuvár
április 12-e, vasárnap Fertőboldogasszony –Jánossomorja
április 13-a, hétfő Hegyeshalom
április 14-e, kedd Mosonmagyaróvár
április 15-e, szerda Máriakálnok – Darnózseli
április 16-a, csütörtök Hédervár – Lipót – Győr
április 17-e, péntek Dunaszerdahely? – Révkomárom?
április 18-a, szombat Hetény – Karva
április 19-e, vasárnap Esztergom
április 20-a, hétfő Visegrád
április 21-e, kedd Helemba? / Verőce?
április 22-e, szerda Zselíz ? /Romhány?
április 23-a, csütörtök Ipolyság környéke
április 24-e, péntek Ipolyság környéke
április 25-e, szombat Ipolyság környéke – Balassagyarmat
április 26-a, vasárnap Szécsény – Bussa
április 27-e, hétfő Füleksávoly
április 28-a, kedd Gömörpéterfalva
április 29-e, szerda Rimaszombat
április 30-a, csütörtök Tornalja
május 1-e, péntek Szepsi és környéke
május 2-a, szombat Jánok – Füzér
május 3-a, vasárnap Rad
május 4-e, hétfő Királyhelmec
május 5-e, kedd Kisvárda
május 6-a, szerda Vásárosnamény
május 7-e, csütörtök Kárpátalja
május 8-a, péntek Kárpátalja
május 9-e, szombat Kárpátalja
május 10-e, vasárnap Kárpátalja
május 11-e, hétfő Kárpátalja
május 12-e, kedd Kárpátalja
május 13-a, szerda Kárpátalja
május 14-e, csütörtök Kárpátalja
május 15-e, péntek Kárpátalja
május 16-a, szombat Kárpátalja
május 17-e, vasárnap Kárpátalja
május 18-a, hétfő Kárpátalja
május 19-e, kedd Kárpátalja
május 20-a, szerda Kárpátalja
május 21-e, csütörtök Kárpátalja
május 22-e, péntek Kárpátalja
május 23-a, pünkösd szombat Csíksomlyó
május24-e, pünkösd vasárnap Csíksomlyó
25-e, pünkösd hétfő Széphavas

Felvidék.ma
Fotó: gyor.egyhazmegye.hu, archív

{iarelatednews articleid=”46214,”46255,46228,28323″}