tdk3

A Nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara minden évben megrendezi a tudományos diákköri tevékenység bemutatására, értékelésére szolgáló Tudományos Diákköri Konferenciát.

A színvonalas konferencia célja, hogy a kar hallgatói közös fórumon adják elő önálló kutatási eredményeiket egymásnak, valamint a különböző szakágakban tanuló társaiknak. A legkiemelkedőbb pályamunkák a konferencia egyes bírálóbizottságainak ajánlása által vehetnek részt a felvidéki, s ottani siker esetén az Országos Tudományos Diákköri Konferencián.

tdk2A diákköri tevékenység a hallgatók kötelező egyetemi tananyagán túlmutató, elméleti és gyakorlati kutatómunkába való bekapcsolással, valamint az oktatók és a hallgatók között kialakuló közvetlen munkakapcsolat révén valósul meg. A konferencia célja, hogy a résztvevő hallgatók elsajátítsák a tudományos kutatómunka alapjait, s jártasságra tegyenek szert kutatási eredményeik megfelelő formában való közlésében, illetve elsajátítsák a szakmai vitakultúra alapjait is.

Az idei kari TDK-ra április 15-én került sor. A hallgatók 21 dolgozatot mutattak be 5 szekcióban. A konferencia szakmai színvonalát, valamint az értékelés objektivitását növelte, hogy az egyes szekciók elnöki posztját más egyetemekről érkező neves szaktekintélyek töltötték be.

A magyar nyelvtudományi szekcióban, melynek elnöki posztját Dr. Vörös Ottó, a Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Karának nyugalmazott egyetemi tanára töltötte be, Hörigh Szilvia végzett az első helyen. Pályamunkájában a kisebbségi nyelvi jogok gyakorlati érvényesítésével foglalkozott. A további díjazottak, név szerint Kiss Gábor, Kianek Melánia és Szabó Klaudia, a névtudomány, a helyesírás, valamint a hivatali nyelvhasználat kérdéseivel foglalkoztak.

tdk1A magyar irodalomtudományi szekcióban, melynek elnöke Dr. Jeney Éva, az MTA Irodalomtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, irodalomtörténész volt, Voda Zsófia végzett az első helyen. Dolgozatában a női identitás elhallgatott tapasztalatait vizsgálta Borbély Szilárd halálverseiben. A szekció további díjazottjai, Csölle Stefánia és Galambos Barbara kortárs gyermekirodalommal, valamint a mesék lélektani hatásaival foglalkoztak.

A természettudományi szekcióban Dr. Nagy Melinda, a Selye János Egyetem Biológia Tanszékének vezetője elnökölt. A szekció győztese Nagy Kitti lett. Pályamunkája a botanika kreatív oktatásával foglalkozott.
A további résztvevő „tudóspalánták”, név szerint Sándor Tibor, Darnai Bálint, Kovács Krisztián és Válent Attila, halbiológiával, mezőgazdasági termények előfordulásával, valamint vidéki szabadidős tevékenységekkel és életmódvizsgálattal foglalkoztak.

Az areális tanulmányok szekciójában Dr. Vitézová Eva, a Nagyszombati Egyetem professzora töltötte be az elnöki posztot. Ebben a szekcióban Dzurko Hrešková Sylvia végzett az első helyen. Dolgozatában Szinna kulturális emlékeivel foglalkozott. A további résztvevők, Mackovják Rita, Kučerová Lucia, Hitková Petra, Machalková Lucia és Gulišová Veronika műelemzéssel, lexikológiával és irodalomtörténettel foglalkoztak.

A regionális idegenforgalmi szekcióban Póčiková Dana, a Nyitrai Idegenforgalmi Központ munkatársa elnökölt. Itt Olman Dávid végzett az első helyen Dél-Gömör ismeretlen világa című dolgozatával. A további díjazottak, Harská Kristína és Cádrová Monika szezonális idegenforgalmi lehetőségekre mutattak rá pályamunkájukkal.

TDK-tamogatokA rendezvényt a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, valamint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet támogatta.
A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara a TDK-n bemutatott dolgozatok rövidített változatát önálló tanulmánykötetben jelenteti meg.

Laczkó Sándor, Felvidék.ma
A szerző a Nyitrai Közép-európai Tanulmányok Karának sajtóreferense {iarelatednews articleid=”53140,52991″}