53555

Magyar nyelv a kétnyelvű adminisztratív kommunikációban magiszteri képzéssel bővül a nyitrai Konstantin Filozófis Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara.

A Magyar nyelv a kétnyelvű adminisztratív kommunikációban magiszteri szintű tanulmányi program szervesen épül rá a kétnyelvű ügyvitelszervezés programra. Ennek a programnak az abszolvense nem csupán a kétnyelvű ügyvitelszervezéssel járó munka elvégzésére képes, hanem annak hatékony irányítására, koordinálására, illetve a rendezvényszervezéssel, nyilvános szereplésekkel és kultúramenedzsmenttel kapcsolatos teendők ellátására is. A tantárgyi kínálat az abszolvensi profilnak megfelelően a következő kompetenciák mentén épül fel:

1. nyelvi-kulturális kompetenciák: ide tartoznak a nyelvészeti és irodalmi-művelődéstörténeti tantárgyak,
2. ökonómiai kompetenciák: ide a közgazdasági szaktantárgyak tartoznak,
3. társadalmi-politikai kompetenciák: a társadalompszichológia és társadalmi jogi ismeretek tartoznak ebbe a csoportba.

A választható tantárgyak között informatikai, statisztikai és a határmenti együttműködéssel foglalkozó órák kaptak helyet.

bzs/Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”53487″}