54455 Egyeztető fórum

Felvidéket a szakmai rendezvényen a Gazda Polgári Társulás elnöke, Varga Péter valamint Pikáli Róbert képviselték.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Alapszabályában is meghatározott, egyik fontos célkitűzése, hogy a Kárpát-medencei magyar gazdák együttműködésének, összefogásának megfelelő szervezeti keretet biztosítson. Ennek részeként működik immáron évek óta az Egyeztető Fórum.
A Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fóruma több mint 20 szervezetet tömörít. A Fórum 2013 májusában alakult azzal a céllal, hogy az anyaország és a határon túli magyarlakta területek agráriuma több szálon kötődjön egymáshoz, a gazdaságfejlesztési és vidékfejlesztési feladatokra közös megoldások szülessenek.

A Lendván június 17-18-án megtartott Fórumon Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke hozzászólásában kiemelte a kárpátaljai gazdák részére már eddig is nyújtott pénzbeli, illetve természetbeli támogatások fontosságát, hasznosságát, és javasolta, hogy erre a gazdák összefogásával a jövőben is fordítsanak nagy figyelmet. Hozzátette: fontos, hogy a Fórum tagjai között hatékony legyen az információáramlás, és megteremtődjön az a tudásbázis, amely segíti a határon túli gazdákat a fejlődésben, versenyképességük növelésében.

Tóth Katalin, a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára a kormányzat által nyújtott pénzbeli támogatási lehetőségekről adott tájékoztatást. Elmondta: a tárca mindent megtesz annak érdekében, hogy a határon túli gazdálkodókat segítse.

54455 egyeztető fórum2Győrffy Balázs, a NAK elnöke hozzászólásában kiemelte, hogy a Kamara a kárpátaljai gazdák részére keres olyan támogatási lehetőségeket, amelyek költségtakarékosak és nem járnak szükségtelen többlet adminisztrációval. Az adminisztrációs kérdések – így különösen a határátlépési és vám ügyek – a tanácskozáson több alkalommal is szóba kerültek. A Fórum részéről szükségesnek tartották az élelmiszerláncra vonatkozó szabályozás megvitatását, annak érdekében, hogy a gazdák részéről a saját termékek értékesítésére könnyített formában kerülhessen sor.

A tanácskozás alkalmával Skapinyecz Péter, a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. igazgatója adott tájékoztatást a határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről.

A Fórum részletes vitát folytatott a Kárpát-medencei magyar gazdák regionális szerveződésének, valamint a köztük való együttműködés erősítéséről. Annak érdekében, hogy ez a munka eredményes legyen, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Alapszabályában biztosított az a lehetőség, hogy a határon túli magyar gazdák a Kamarával pártoló tagsági viszonyt létesítsenek. Ezen túlmenően, a Kamara a jelenlevőket arról tájékoztatta: megteremti a feltételeket, hogy az érintett határon túli területeken a falugazdász hálózat által nyújtott egyes szolgáltatásokat – így különösen az információs szolgáltatásokat – igénybe lehessen venni.

Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”53683,53744,52642,52428,51366″}