54128

Ezen a héten egy sajtóbeszámolót közlünk, ami egy jótékonysági előadásról szól. A háború vége felé, ahogy egyre több lett a hősi halott a frontokon, úgy gyarapodott az özvegyek és árvák száma a hátországban, és az ő támogatásokra gyűjtöttek pénzt jótékonyági előadásokon:

„Úgy anyagilag, mint erkölcsileg fényesen sikerült az ezredünk özvegy- és árvaalap javára Rimaszombaton 1918. szeptember 14-én rendezett estélyünk. – Nem kevesebb, mint 6420 K-t jövedelmezett, melynek mérlegét alant részletesen közöljük.

A szereplők – Rimaszombat határain túl is jól ismert – nevei már eleve biztosították a sikert és igazán hálával tartozunk minden egyes szereplőnek az est sikere érdekében kifejtett fáradozásáért.

Gál Istvánnak külön ezen estélyre írt prológját mondotta el és óriási sikert aratva Löcherer Lili.
Utána Kármán Katinka következett paraszt nótáival és a tapsorkán, mely felzúgott nótái után, teljesen megérdemelt volt. Zongorán kísérte Molnár Gizike, akinek játéka csak emelte Kármán Katinka sikerét.

Pásztory Edith csodálatosan művészi játékáról az elragadtatás hangján nyilatkozott a publikum. – Fiatal kora dacának bámulatos technikával rendelkezik és újra meg újra kellett megismételni játékát.

Szép sikert értek el: Bruoth István, aki a „Fogság után” című egyfelvonásos darabban játszotta igaz megértéssel a férj nehéz szerepét. A feleség szerepét Löcherer Lili játszotta ügyesen, míg Kárpáthi Valika, Remenyik Margitka és Institóris Katinka kiválóan bizonyították be tehetséges voltukat.

Szünet után Groszné Beliczky Böske énekelt szívet-lelket gyönyörködtető élvezetet nyújtva. – Gyönyörű, aranycsengésű hangja mesébe illő. – Extázisban tapsolt a közönség. Nagy sikereket érhetne el a világot jelentő deszkákon is.

Bámulatot keltett Török Lajos zsonglőr mutatványai, amelyeket csak ritkán lehet látni még hivatásos zsonglőröknél is.Majd Makovits Jenő és Lajos értek el szép sikert s végül Füzessy hadnagy jól sikerült karikatúrái, valamint Kun Bertalan főhadnagy mulattató konferánsza fejezte be a jól sikerült estét.

Az előadás után tánc következett, melynek öregek-fiatalok hódoltak egészen világos reggelig.
Az estély megrendezésében elsősorban Pásztory Gyula századost illeti meg a babér.”
Aki a teljes posztra kíváncsi, az elolvashatja a Nagy Háború blogon.

Sztakó Zsolt, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”53852,52939,52498,52779,52289,52078,51294,51043,50943,51161,50771,50658″}