54995

Rektori Díjban részesült július 16-án a 75. születésnapját ünneplő László Béla. Az ünnepelt nemcsak matematikusként vállalt jelentős szerepet a nyitrai magyar pedagógusképzésben az elmúlt öt évtized alatt, hanem közösségszervezőként, valamint a Közép-európai Tanulmányok Karának alapító dékánjaként is kimagaslót alkotott. Az életműdíjjal járó kitüntetést Dr. Ľubomír Zelenický, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem rektora adta át a jubiláns tiszteletére összeállított Ab igneignem címet viselő kiadvány könyvbemutatójának keretében.

László Béla egyetemi tanár, a nyitrai magyar pedagógusképzés meghatározó alakja július 4-én ünneplte 75. születésnapját.
A köztiszteletben álló professzor 1940. július 4-én Hanván született. 1963-tól Nyitrán él és dolgozik, az elmúlt több mint fél évszázadban tanárgenerációk sora került ki a keze alól. Szakmai érdeklődése középpontjában a számelmélet és a matematika oktatása áll, de figyelme kiterjed a szlovákiai magyarság művelődéstörténetére is.

Tanári munkája mellett a közéletbe is aktívan bekapcsolódik. Tagja a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének, a Magyar Professzorok Világtanácsának, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének és számos más szervezetnek. 2004 és 2008 között a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának első dékánja volt. Jelenleg is a kar oktatója.

Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”54756,33133,33100,18410″}