54706 1

“Ismét beigazolódott, hogy a kormány arroganciája nem ismer határokat, hiszen társadalmi és szakmai szempontból gyakorlatilag semmi sem indokolta az iskolaigazgató-választás módjának megváltoztatását, ráadásul az oktatásügyben az 1989-es átalakulást követő egyik legjelentősebb vívmány eltörlését, valamint az önkormányzatiság megcsúfolását eredményezte a törvényhozók döntése”

De hát mit is vártunk?! Remélem nem gondoltuk egy percig sem komolyan, hogy ezt a kormányt érdekli a szakmaiság?! Teljesen egyetértek az igazgatók megválasztásának módja körül történt közoktatási törvény módosítás kapcsán a következő megállapítással: – “Sok tehetséges ember elveszítheti a motivációját, hogy jelentkezzen az igazgatói posztra, s teret kaphat a korrupció, a klientelizmus és a protekcionizmus”.

Semmi sem történik csak úgy! Az új közoktatási törvény módosításánál nem véletlenül csökkentik a nemzetiségi iskolákban az anyanyelv oktatásának óraszámát, és ez által “elősegítik”, hogy funkcionális analfabétákat “képezzünk” iskoláinkban. Sajnos a jelenben az anyanyelvi óraszámok leépítése nélkül is érzékelhető, hogy gyermekeinknek szövegértelmezési gondjaik vannak – kevesebbet olvasnak, mint régebben stb.

Dél-Szlovákiában a magyar iskolák többségében az oktatás minőségét tekintve még mindig jobban álltak, mint az ugyanazon településen meglévő szlovák iskolák. Főleg azért is, mert a délen meglévő szlovák iskolákba jelentős számú nem szlovák anyanyelvű gyermek is járt, akiknek az anyanyelvi oktatás mélyreható, tudásközvetítő képessége hiányzott. Éppen ezért a kormány az óraszám leépítéssel igyekszik elvenni az anyanyelven történő oktatás minőségi előnyeit!

S még ezzel sem éri be a jelenlegi kormány! A lakosság további „tömegbutítása” okán már eddig is igyekezett a társadalom ismerettel foglalkozó tantárgyak óraszámát minimalizálni. A közelmúltban a történelem tantárgy óraszámait csökkentették, elérve azt, hogy a társadalmi folyamatok ok-okozati összefüggéseinek megértésére ne legyen ideje az oktatásunknak, ne értsék meg gyermekeink a körülöttük lévő világot. Néha azt kell, hogy higgyem, a kormány azt szeretné, ha a jövő generációja közömbös maradna, uralhatóvá válna. Ez mindegyik iskola diákjait (szlovákot, magyart, ruszint stb.) egyaránt érint. Ráadásul a nemzetiségi iskolákban , ilyen csökkentett óraszámmal az identitást erősítő nemzettörténelem oktatása a háttérbe szorult. Vagyis, ha nem talpra esettek a tanárok, a magyar iskola sem garancia az identitás erősítéshez.

A “kisiskolák” megszüntetéséről már ne is beszéljek: most eltolták egy évvel. Nevetséges! Nem hogy eltörölték volna az ez ügyben két évvel ezelőtt hozott rendeletet, és rábíznák a régiókra, hogy azok alulról, az önkormányzatok egymással szorosan együttműködve tegyenek lépéseket az iskolahálózat racionalizációjának érdekében. Nem ezt teszik, mert tudják, hogy jönnek a választások, ezért alibista módon eltolják! De ettől , még továbbra is jónak tartják a közelmúltban hozott törvény módosítást. Ez több szlovák települést is érint, és hát jönnek a választások, s ezt a Smer is tudja! Sajnos ez nem a módosító javaslatok sikeressége miatt halasztódott el. Ne legyünk naivak, a választókat meg ne nézzük tájékozatlannak! Attól függetlenül, hogy nem kerül sor szeptember 1-től a bezárásokra, az érintett kisiskolák sorsát a kormány így is – úgy is megpecsételte. Jómagam a polgári engedetlenséggel most már nem várnék! Mert nem értünk el semmilyen eredményt! Ugyanis ha a szülők tudják, hogy veszélybe került a helyi oktatási intézmény, , még tavaly értesültek a megszüntetendő kisiskolák jegyzékéről a településen, és a kisiskolájuk az alacsony gyereklétszám, s ez által a módosított törvény miatt megszüntetendő, akkor sajnos már most sem fogják oda beíratni gyermeküket. Szóval, mindegy hogy egy évvel elhalasztották a törvény életbe léptetését, akkor is bizonytalanságban tartják az intézményeket, így a települést is. Mert a települések nem csak költségektől, hanem pluszforrásoktól is elesnek. Nem utolsó sorban munkahelyek is megszűnnek!

Ehhez csak „gratulálni lehet” a kormánynak! Remélem, 2016-ban kormányt váltunk!

Samu István, Felvidék.ma 
{iarelatednews articleid=”54637,5467553506,53428″}