esterhazy-janos06

„Itt maradok köztetek és veletek fogom átélni a rossz napokat is… mert ha másokat maradásra bíztatok, és sem mehetek el innét” – idézte gróf Esterházy Jánost.
Mint ahogyan arról beszámoltunk, Gróf Esterházy Jánosról Mírovban június 13-án emlékeztek meg.  A Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége (CSMMSZ) videóösszeállítást készített az ünnepségről. Alább az ott elhangzottakat olvashatják.

A gondolat, hogy gróf Esterházy János emlékének felállítsanak egy emlékművet 1998-ban kezdődött, akkor adták be az első kérvényeket az emlékmű felállítására vonatkozólag. A kérvény beadását követően hamarosan válasz érkezett, s a végeredmény egy szép emlékmű lett, ahova minden évben eljárnak Lengyelországból, Csehországból, Szlovákiából – hallhattuk Bors István CSMMSZ Ostrava-i Alapszervezet alapító tagjától. Elmondta, hogy elég szép számmal szoktak eljönni évente az emberek és mindig a koszorúzás előtt Olomouc-on szoktak egy szentmisét tartani.
A kérdésre, hogy kinek mit jelent gróf Esterházy János, a jelenlévők közül így nyilatkoztak:

„Én is felvidéki vagyok és a köz szolgálatát látom el, mint ő is tette. Ez számomra példakép. Példakép abban, hogy ő hűségesen kitartott akkor is, mikor nehéz volt – mondta Zsidó János, esperes-plébános atya. Majd így folytatta, itt maradt az első világháború után Szlovákiában és itt maradt a második világháború alatt is Szlovákiában, amikor a magyarság több része visszakerült az anyaországhoz. Kb. hetvenezer magyar maradt Szlovákiában és ő is itt maradt velük együtt, pedig Budapesten érdemeiért egész biztos nagyon magas kitüntetést kapott volna.

“Számunkra Esterházy János példakép. Olyan példakép, akit érdemes követni, akinek a példáját érdemes átadni a következő generációnak, gyermekeinknek, unokáinknak, hogy ők is tartsanak ki magyarságuk mellett, tartsanak ki keresztény hitük mellett, mutassanak példát a világnak. Hisszük, hogy Esterházy János közbenjár és előbb utóbb az egyház is szentté avatja és meglesz a méltányos elismerés” – mondta Zsidó János.

Rákóczi Anna, a CSMMSZ elnöke elmondta, hogy itt ebben a Mírov-i temetőben immár 18. alkalommal gróf Esterházy János síremléke előtt emlékeznek és tartják meg ez emlékkoszorúzást. Esterházy János elítélése és meghurcoltatása oroszországi táborokban és végül csehországi fegyházaknak sorában és végül végállomásán Mírovban, ahol nem egész 56 évesen 1957 március 8-án megszabadult szenvedéseitől.

Bors István így fogalmazott: régebben, mikor még kevesebb ember jött el emlékezni, be tudtak jutni a fegyházba, ott van egy kis kápolna, ott volt a mise, de ez nagyon körülményes volt . Most már az Olomouc-i templomban tartják a misét és innen jönnek a sírhoz, megkoszorúzzák, meghallgatják a beszédeket, hogy kinek mit jelent Esterházy János személye, hisz őrá mindig nagyon szívesen és nagy tisztelettel emlékeznek, mert minden magyarnak példaképe lehet. Ő volt az első olyan politikus, aki védte a magyar kisebbséget, ő volt a zsidó törvények ellen.

Jan Janko – gróf Esterházy János egykori rabtársa kiemelte, hogy 1957-ben, ott a Mírov-i börtönben találkoztak Esterházy Jánossal. Ő akkor gyógyszerész és ápoló volt, vagyis ilyen posztra volt beosztva és visszaemlékszik, hogy nagy szenzáció volt, amikor Esterházy Jánost ide hozták hozzájuk Szlovákiából, deportálták őt ide és a 3-as számú cellába tették, ahol a legsúlyosabb állapotban lévő személyek voltak. Hát így találkoztam vele személyesen – mondta. Nagyon csendes és békés volt és nagy békességgel lépett át a túlvilágba, semmiféle erőszak vagy ilyesféle nem volt benne, ami látszott volna akkor rajta. Istenben megbékélve fejezte be életét. Egész sorsát, bebörtönzését megbékélve viselte, nem lázadozott. Hiszen Moszkvában volt előtte a gulágtáborokban és végig a börtönben megbékélt lélekkel élt, társait vigasztalva és hitre tanítva őket.

„Csak az a nemzet érdemes jobb sorsra és örök életre, amely még tudja becsülni nagyjait és amelynek mindig szem előtt lebeg azok példát adó munkássága” – mondta gróf Esterházy János.

CSMMSZ videótudósítása nyomán MV, Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”54336,46529,43736,39810,34334,28669,28634,22698″}