55391

Idén július 31-én, immár 11. alkalommal került megrendezésre a Szent László emlékmise már hagyományosan Nyitrán, lovagkirályunk halálának helyszínén 920. évfordulója alkalmából. A Lévai Szent László kör idén is közös autóbuszt indított a lévai, garamkálnai és zsemléri hívek számára a Szent László piarista templomba.
Az esemény kezdetén Józsa Mónika karnagy és Stubenek László kántor kíséretével gyakoroltunk be Szent László királyunkról szóló énekeket, melyeket később a szentmisén énekeltünk. 15 órai kezdettel a templom főbejáratán vonultak be a budapesti Magyar Királyi Szent László Lovagrend, a Szent György Lovagrend és a Vitézi Rend tagjai Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspökkel, a szentmise főcelebránsával. Viliam Judák nyitrai püspök nevében Ďurčo Zoltán, a Nyitrai egyházmegye magyar püspöki helynöke köszöntötte a püspök atyát.

Első ízben megemlékeztünk a nyitrai születésű Prohászka Ottokárról, kinek a püspök atya nagy tisztelője. Az ő imája és gondolatai köré fonódott a prédikáció is, melyben megismertük lovagkirályunk életét, dicső tetteit, családja és hazája iránt érzett igaz szeretetet. Feltehetnénk a kérdést: Vannak ma is a körünkben Szent Lászlók? Képesek vagyunk mi is mély vallásossággal élni családi és lelki békében? Hirdessük mi is a békét, a szeretetet és váljunk mi is olyan lovaglelkű emberekké, mint maga Szent László volt. Értsük meg a szenteket és kövessük példájukat. Ezt az üzenetet hordozta nekünk a szentmise, ezzel kell folytatni további napjainkat.

Az ünnepi áldást és pápai ill. magyar himnuszt követően került sor a Zoboraljai Szent László Hagyományőrző Egylet általi kitüntetések átadására. Idén öt személy részesült a kitüntetésből, kiknek életét röviden bemutatták és felsorolták példaértékű tetteiket. Ők méltón képviselték és ápolták katolikus keresztény hagyományainkat és támogatták az effajta kezdeményezéseket. Az egylet elnöke, Maga Ferenc, adta át a kitüntetéseket hozzájárulva Spányi püspök elismerő szavaihoz.

Az ünnepélyes szentmise után alkalmunk nyílt megtekinti a Magyarországról elhozott Árpád-házi magyar szentek csontereklyéi közül Szent István király, Szent László király, Szent Erzsébet és Szent Margit csontereklyéit, valamint Szent György lovagét is. Ezek megtekintésére a miseasztalnál került sor. Eközben ismét felcsendültek a szebbnél-szebb Szent László énekek a karnagynő vezetésével.

Kis csoportunk ezekután egy közös fényképet készített a templom előtti szoborcsoportnál, melyre meghívtuk a jelenlévő Bíróczi István nagykéri esperes plébánost is, aki ötven évvel ezelőtt éppen Léván kezdte meg papi hivatása gyakorlását.
Hálás szívvel szeretnénk megköszönni ezt a csodálatos élményt, lelki feltöltődést Maga Ferencnek, a Zoboraljai Szent László Hagyományőrző Egylet elnökének és segítőinek a fáradhatatlan minden évi szervezést és Szent László király tiszteletének lelkes ápolását.

A Lévai Szent László Kör nevében Ivkovič Krisztina/Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”55307,55233,55224,54729″}